Per 1 januari 2015 gaan reeds nieuwe regels gelden over onder andere concurrentiebeding en proeftijd en gaat de aanzegplicht bij tijdelijke contracten gelden. Daarop hebt u zich mogelijk al voorbereid. Maar vele malen ingrijpender is de per 1 juli 2015 in werking tredende ketenregeling en het ontslagrecht nieuwe stijl waarin bijna alle speelruimte voor werkgevers lijkt verdwenen.
Wanneer u genoodzaakt door omstandigheden van welk aard ook afscheid van bepaalde werknemers wilt nemen, zijn er nogal wat redenen om dat nog voor medio 2015 te doen. Leest u maar verder.

Waarom er weinig flexibiliteit zit in “Werk en Zekerheid”
Arbeidsongeschikt
Beseft u bijvoorbeeld dat u vanaf 1 juli 2015 - tenzij u de deuren van uw bedrijf sluit - in het kader van een reorganisatie-ontslag een arbeidsongeschikte medewerker niet meer kwijt raakt, ook niet via ontbinding door de rechter? Nu kan dat nog wel.

Verplichte transitievergoeding voor iedereen; voor 50-ers extra hoog
En weet u dat u vanaf 1 juli 2015 bij nagenoeg ieder einde van een dienstverband van langer dan 2 jaar een wettelijk verplichte transitievergoeding betaalt en dat u, als u meer dan 25 werknemers hebt, aan 50-plussers langer dan 10 jaar in dienst steevast een maandsalaris per dienstjaar moet vergoeden? Nu verloopt een dergelijk bedrijfseconomisch ontslag in beginsel via UWV zonder dat u iets aan vergoeding verschuldigd bent.

Ontslaan zonder waterdicht dossier bijna utopie
De kantonrechtersformule wordt straks niet meer gebruikt door rechters. Dat klinkt mooi, maar daarmee is ook een “smeermiddel” weg waarmee u nu nog wel via de rechter toch - in het belang van beide partijen - een arbeidsovereenkomst ontbonden krijgt ingeval er onvoldoende dossier bestaat. En de praktijk leert dat de meeste ontslagzaken er van dat soort zijn. Dat valt nu altijd nog praktisch op te lossen; straks nauwelijks meer.
Vanaf 1 juli 2015 moet uw dossier namelijk welhaast perfect zijn en moet serieus (al dan niet via scholing van de werknemer) aan herplaatsing zijn gewerkt. Zo niet, dan krijgt u het ontslag er niet door. Het valt helaas te verwachten dat de werknemer in dat geval zal willen (en gaan) dicteren tegen welke goudgerande ontslagvergoeding hij of zij alsnog bereid is om via een vaststellingsovereenkomst (VSO) te vertrekken. En zelfs dan heeft deze, ook wanneer de medewerker wordt bijgestaan door een professioneel jurist, nog diverse weken om zonder opgaaf van redenen op zijn/haar instemming terug te komen.

Onder het nieuwe ontslagrecht van de “Wet Werk en Zekerheid” (WWZ) lijkt het bij zowel de rechter als bij UWV een alles of niets te worden. Of uw zaak zit van A-Z dichtgetimmerd naar de eisen van de wet en ontslagbeleidsregels van UWV (waaraan ook de rechter straks gebonden zal zijn) en u ontslaat uw medewerker, óf uw zaak loopt stuk zodra uw medewerker één enkel lek schiet in uw verhaal. Dan krijgt u betrokkene niet weg tenzij u in het kader van een alsnog te treffen regeling behalve de transitievergoeding nog veel méér betaalt en faciliteert).

Procederen in 3 of zelfs 4 instanties
In dit verband mag ik tenslotte niet verzwijgen dat vanaf 1 juli 2015 ook nog eens hoger beroep en cassatie mogelijk is van een ontbindingsbeschikking van de kantonrechter. U kunt dus drie opeenvolgende procedures met bijbehorende kosten verwachten voordat u definitief het dossier kunt sluiten. En wanneer u via UWV toestemming verkreeg om op te zeggen (bij bedrijfseconomische redenen en bij langdurige arbeidsongeschiktheid is die route verplicht), kan de werknemer de rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te herstellen.  En vervolgens is ook van die uitspraak weer appèl en cassatie mogelijk; dat betekent dus procederen in vier instanties!

Slotsom: nu ontslagmaatregelen terwijl het nog soepeler kan!
Kortom: benut de speelruimte en kansen die het huidige ontslagrecht u nog bieden en start in het licht van het komende nieuwe ontslagrecht vóór juli 2015 en liefst vandaag nog met uitvoering van uw voornemen tot inkrimping van uw personeelsbestand.

Start in het licht van het nieuwe ontslagrecht vóór juli 2015 en liefst vandaag nog met uitvoering van uw voornemen tot inkrimping van uw personeelsbestand.

Expertise op het gebied van het ontslagrecht
De arbeidsrechtspecialisten van Bouwman Van Dommelen Advocaten (BVD) behandelen continu ontslagzaken en in het bijzonder mede voor branches als de retail zoals winkelketens, maar ook bedrijven in de automotive en het onderwijs. Ook tijdig en succesvol reorganiseren en kosten reduceren? Neem dan contact op met Geerit van Baaren of één van de overige arbeidsrechtadvocaten van BVD.

Deel dit artikel

Expertises