Erhard Koekoek

De term turboliquidatie wordt tegenwoordig veel gehoord. Bij het horen van het woord ‘liquidatie’ denkt u wellicht al snel aan een vereffening in de Amsterdamse onderwereld. De term turboliquidatie ziet echter op iets heel anders. Een turboliquidatie is een versnelde vorm om een rechtspersoon te ontbinden wanneer er geen baten (meer) zijn. De vraag die daarbij opkomt is of schuldeisers hierdoor geen schade leiden? In deze blog zal ik aan de hand van een recent gepubliceerd vonnis van de rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2014:10523) uiteenzetten waarom veelal geen sprake is van schade bij een turboliquidatie.

Casus ‘Turbo 1 B.V.’

Op 1 juni 2012 is Turbo 1 B.V. opgericht door haar bestuurder Turbo 2 B.V. De heer Turbo is op zijn beurt de bestuurder van Turbo 2 B.V. Tijdens de oprichtingsfase van Turbo 1 B.V. sluit zij meerdere autoleasecontracten met een leasemaatschappij. Op dat moment was de financiële positie van Turbo 1 B.V. positief en werd er winst geboekt.
Ruim een jaar later wordt door de aandeelhouder van Turbo 1 B.V. geconstateerd dat er geen baten (meer) zijn en wordt het besluit genomen om de rechtspersoon te ontbinden. Daarbij wordt gekozen voor een turboliquidatie. Via een daarvoor bestemd formulier wordt de ontbinding vervolgens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Juridisch gezien bestaat Turbo 1 B.V. niet meer vanaf het moment dat het besluit tot ontbinding is genomen. Turbo 1 B.V. heeft echter de nog openstaande schuld aan de leasemaatschappij ad
€ 25.000,- niet betaald. Door de turboliquidatie heeft de leasemaatschappij opeens een oninbare vordering op een rechtspersoon die niet meer bestaat. Zij besluit het daar niet bij te laten en stelt de bestuurder (Turbo 2 B.V.) alsmede de middellijk bestuurder (de heer Turbo in privé) aansprakelijk voor de schade die zij door deze turboliquidatie heeft geleden.

Oordeel rechtbank

Allereerst oordeelt de rechtbank dat de turboliquidatie van Turbo 1 B.V. volgens vaste jurisprudentie onrechtmatig is tegenover schuldeisers als er geen baten aanwezig zijn, maar nog wel schulden. Bestuurder Turbo 2 B.V. is door dit onrechtmatig handelen daarom aansprakelijk voor de schade die de leasemaatschappij heeft geleden. Nu de aansprakelijkheid is vastgesteld, komt de vervolgvraag aan de orde: heeft de leasemaatschappij eigenlijk wel schade geleden als gevolg van de turboliquidatie?

Volgens de leasemaatschappij is de geleden schade gelijk aan het bedrag van de openstaande vordering ad € 25.000,-. Echter, de rechtbank oordeelt anders. Nergens uit blijkt dat de vordering wel zou zijn voldaan indien Turbo 1 B.V. op een correcte wijze zou zijn vereffend. Er was geen sprake (meer) van baten, zodat de vordering niet uit het vermogen van Turbo 1 B.V. kon worden voldaan. In dat geval had het faillissement moeten worden aangevraagd. Het is echter onwaarschijnlijk dat het faillissement van Turbo 1 B.V. voor de leasemaatschappij beter zou hebben uitgepakt en dat de vordering dan wel (deels) zou zijn uitgekeerd.

Conclusie

Deze uitspraak leert ons dat turboliquidatie onrechtmatig kan zijn tegenover de schuldeisers wanneer er nog sprake is van schulden.

Deze uitspraak leert ons dat turboliquidatie onrechtmatig kan zijn tegenover de schuldeisers wanneer er nog sprake is van schulden. De bestuurder kan dan ook aansprakelijk zijn voor de schade die het gevolg is van dat onrechtmatig handelen. De vraag die daarbij echter gesteld moet worden is: hoeveel is de schuldeiser nu slechter af, dan zij zou zijn geweest als het faillissement van de vennootschap zou zijn aangevraagd? Veelal is het antwoord op die vraag dat de schuldeiser niet slechter af is. In dergelijke gevallen zal een vordering op grond van bestuurdersaansprakelijkheid dan ook worden afgewezen.

Heeft u als bestuurder/aandeelhouder een vraag over turboliquidatie of vraagt u zich als schuldeiser af wat u hiertegen kunt ondernemen? Neem dan contact op met mr. E. (Erhard) Koekoek of één van de andere leden van de praktijkgroep Ondernemingsrecht via 0318 53 17 80.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises