Dico Bogerd

Onze vaste cliënten kennen onze werkwijze. Een dag voor een exitgesprek met een medewerker is door het UWV de ontslagaanvraag ontvangen. Meestal gebeurt dit per fax (ja, wij werken daar nog mee). Vervolgens krijgt de medewerker in het exitgesprek de stukken overhandigd en vrijwel altijd gaat dit vergezeld van een voorstel tot beëindiging met wederzijds goedvinden.

Vrijwel de enige reden dat we op deze wijze werken is gelegen in het feit dat de werknemer zich weliswaar kan ziek melden na het exitgesprek, maar dat dit niet de UWV procedure blokkeert.

Toch heeft nog niet iedereen deze werkwijze. De jurist van een werkgever heeft op donderdag 16 maart 2017 per aangetekende brief een UWV verzoek ingediend. Dit ontslagverzoek is op vrijdag 17 maart 2017 om 7.35 uur door het UWV ontvangen. Het exitgesprek heeft diezelfde dag plaatsgevonden.

Vroegtijdig indienen van ontslagverzoek bij UWV is cruciaal, om te voorkomen dat medewerker zich ziek meldt.

De werkneemster heeft zich vervolgens op vrijdag 17 maart 2017 om 16.30 uur ziek gemeld. Sindsdien is zij arbeidsongeschikt vanwege een burn-out.

Het UWV weigert toestemming omdat de ziekmelding terugwerkende kracht heeft tot 0.00 uur. Werkneemster was dus (formeel gezien) eerder ziek dan dat het ontslagverzoek was ontvangen door het UWV. Daarom geldt het opzegverbod.

Ook de kantonrechter (kantonrechter Apeldoorn, 6 september jl.) kan vanwege de ziekte niet tot ontbinding overgaan. Aangezien de werkneemster nog steeds ziek is, kan de kantonrechter daar niet omheen.

Kortom: zorg als werkgever dat het UWV het ontslagverzoek heeft ontvangen de dag vóórdat het exitgesprek wordt gevoerd. Zo voorkom je onnodige problemen!

Meer lezen over het UWV

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises