Na een korte, rustige periode is het coronavirus weer volop in de aandacht. Het aantal virushaarden neemt in binnen- en buitenland toe en de eerste persconferenties van de premier hebben alweer plaatsgevonden.

Na een korte, rustige periode is het coronavirus weer volop in de aandacht. Het aantal virushaarden neemt in binnen- en buitenland toe en de eerste persconferenties van de premier hebben alweer plaatsgevonden. Of het daadwerkelijk komt tot een tweede golf is nog onduidelijk, maar de teugels zullen weer worden aangetrokken en misschien geldt dat ook wel in uw supermarkt. 

Kenmerk van het huidige beleid is dat er grote regionale verschillen zijn. Mogelijk wordt in uw regio besloten tot een mondkapjesplicht of kiest u er zelf voor. Van belang is vooral om de regels die gelden in acht te nemen en niet te verslappen. Anders loopt u het risico een boete te ontvangen of zelfs dat uw winkel wordt gesloten.

Forse boete en sluiting

Zo heeft deze week een supermarktondernemer in Twente aan den lijve ondervonden. Na een forse boete aan het begin van de crisis van maar liefst € 50.000,- is zijn supermarkt nu op last van de veiligheidsregio gesloten. De sluiting zal natuurlijk worden aangevochten, maar een deel van het leed is al geschied.

Het is dus van belang om maatregelen als deurbeleid, de verplichte winkelmandjes of –wagens, de looproutes en de schermen te houden. Zorg ervoor dat er niet te veel klanten tegelijkertijd in de winkel komen en let erop dat klanten zowel in als voor de winkel de 1,5 meter afstand in acht nemen. Uw Twentse collega voerde geen deurbeleid en het lijkt erop dat hem dat fataal is geworden.

Coronavakantie

Als supermarktondernemer zal u in deze tijd veel te maken hebben met personeel dat op vakantie is geweest naar een geel/oranje of mogelijk zelfs rood gebied. Ook kan het gebeuren dat een medewerker vertrok naar een geel gebied, maar dit gedurende de vakantie veranderde in een oranje gebied. Voor de duidelijkheid: bij een geel gebied zijn de risico’s vergelijkbaar met Nederland, bij een oranje gebied geldt het advies van alleen noodzakelijke reizen en bij een rood gebied wordt reizen ten stelligste afgeraden in verband met levensgevaar.

Mag u nu vragen naar de vakantiebestemming van uw medewerker? Oorspronkelijk nam de Autoriteit Persoonsgegevens het standpunt in van niet. Dat standpunt lijkt verlaten. Bekeken vanuit de verantwoordelijkheid die u heeft voor al uw andere medewerkers lijkt mij dat niet meer dan terecht.

De werknemer is evenwel niet tot antwoorden verplicht. Het is daarom verstandig om uw personeel in het algemeen te informeren dat de risico’s van een vakantie naar een risicogebied (oranje of rood) voor hem of haar zijn.

Quarantaine en testen

Bij afreizen naar een oranje of rood gebied adviseert de overheid na afloop om in quarantaine te gaan. Misschien wordt dit zelfs een verplichting. Hoewel het juridisch nog niet zeker is, ligt het voor de hand dat zo’n quarantaineperiode qua loon voor risico van de werknemer komt.

U kunt werknemers na terugkomst van vakantie niet verplicht laten testen op corona

Dit ligt waarschijnlijk anders als iemand is vertrokken is naar een geel gebied, maar dit gedurende de vakantie oranje is geworden en hij of zij vervolgens direct is teruggekomen. U kunt na terugkomst van de vakantie uw werknemers overigens niet verplicht laten testen op corona.

Coronarechtspraak

Inmiddels zijn de eerste uitspraken binnen, waarin bijvoorbeeld wordt geoordeeld over een werknemer die thuisblijft vanwege coronaklachten, zonder echt ziek te zijn of van een werknemer die thuisblijft, omdat hij samenleeft met een zieke partner uit een risicogroep en een zoontje heeft dat niet meer naar de opvang kan en waar zijn partner niet zelfstandig voor kan zorgen.

In algemene zin kan tot nu toe geconcludeerd worden dat als iemand zich houdt aan de RIVM-adviezen omtrent corona dit voor rekening van de werkgever komt, uitgezonderd de zojuist besproken vakantie naar een risicogebied. Wel dient een medewerker goed en helder over de situatie te communiceren. Als werkgever mag u in ieder geval niet zomaar naar een loonstop of een ontslag op staande voet grijpen.

Heeft u het idee dat uw werknemer zijn klachten veinst, om ‘coronaverlof’ op uw kosten te nemen? Schakel dan de bedrijfsarts in, want werkgevers die zelf gaan ingrijpen, omdat ze de klachten betwijfelen, trekken eigenlijk altijd aan het kortste eind.

Blijf scherp

Het coronavirus lijkt een blijvertje en de meeste maatregelen zullen dat voorlopig ook zijn. Als supermarktondernemer is het daarom zaak om scherp te blijven. Dat is beter voor (de gezondheid van) uzelf, uw klanten, uw personeel en natuurlijk uw winkel.

Deel dit artikel

Expertises