Jaco van den Brink

Deze week is een Regeling gepubliceerd van de beide onderwijsministers, voor aanvullende subsidie aan onderwijsinstellingen in de sectoren PO, VO, (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs, en MBO. Let hierbij goed op de data waarvoor het moet worden aangevraagd!

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Deze week is een Regeling gepubliceerd van de beide onderwijsministers, voor aanvullende subsidie aan onderwijsinstellingen in de sectoren PO, VO, (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs, en MBO. Het gaat om extra geld voor speciale programma’s, bedoeld voor kwetsbare leerlingen of studenten die achterstanden hebben opgelopen in de maanden dat vanwege de coronamaatregelen afstandsonderwijs moest worden gegeven. Let hierbij goed op de data waarvoor het moet worden aangevraagd!

Doel

Het doel van deze aanvullende subsidie is (citaat uit art. 3): 'dat de leerlingen … die het inhaal- en ondersteuningsprogramma volgen, een reëel perspectief hebben op het wegwerken dan wel inhalen van de opgelopen onderwijsachterstanden, leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging'. Om voor deze extra subsidie in aanmerking te komen, moet het schoolbestuur een aanvraag indienen met een beschrijving van de inhaal- en ondersteuningsprogramma’s die het wil aanbieden.

Achtergrond

Achtergrond van de Regeling vormen vooral de signalen dat er kwetsbare gezinnen zijn (geweest) die er weinig of niet in geslaagd zijn om de kinderen het schoolwerk thuis te laten doen. Bijvoorbeeld door het ontbreken van apparatuur (computers), of vanwege het ontwikkelingsniveau van ouders of door het ontbreken van structuur in het gezin.

Ook breder wordt overigens in de politiek aandacht gevraagd voor kwetsbare kinderen.

Voor elk bestuur dat het van belang acht om een specifiek inhaal- en ondersteuningsprogramma aan te bieden (specifiek aan bepaalde leerlingen in verband met een ‘lockdown-achterstand’), is er dus extra geld beschikbaar.

Tijdvakken

De subsidie kan in verschillende tijdvakken worden aangevraagd. Let op deze data, want buiten deze tijdvakken is het niet mogelijk om deze subsidie aan te vragen. Daarnaast geldt in sommige gevallen dat de eerdere aanvraag voorgaat op de latere, dus wanneer uw bestuur een dergelijk programma overweegt, is voortvarendheid van belang.

  1. Voor het eerst kan dit al vanaf 2 juni 2020, tot 21 juni 2020;

  2. daarna vanaf 18 augustus tot 18 september 2020;

  3. mocht daarna het subsidieplafond voor de betreffende sector (po/s(b)o/vso, of vo of mbo) nog niet bereikt zijn, dan nog van 19 oktober tot 2 november.

Uit de toelichting: 'Het inhaal- en ondersteuningsprogramma dat georganiseerd wordt met subsidie uit het eerste tijdvak moet worden aangeboden in de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. Het …programma dat georganiseerd wordt met subsidie uit het tweede tijdvak moet aangeboden worden in de periode van 1 oktober 2020 tot 31 augustus 2021. Indien het derde tijdvak wordt opengesteld, moet dat …programma worden aangeboden in de periode van 1 december 2020 tot en met 31 augustus 2021.'

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises