Jan Willem van Dommelen

Het is een ontwikkeling die al langere tijd gaande is: de Nederlandse rechter stelt steeds hogere smartengeldvergoedingen vast. Die stijgende lijn zette in 2009 in, toen een bedrag van € 150.000,- werd toegekend voor heel ernstig toegebracht letsel.

Het is een ontwikkeling die al langere tijd gaande is: de Nederlandse rechter stelt steeds hogere smartengeldvergoedingen vast. Die stijgende lijn zette in 2009 in, toen een bedrag van € 150.000,- werd toegekend voor heel ernstig toegebracht letsel. Zes jaar later was het hoogst toegekende bedrag € 200.000,-. Vanaf 2015 werden steeds hogere smartengeldvergoedingen toegekend, met pas een voorlopige uitschieter naar € 350.000,-. Daarvoor was de rechtbank Rotterdam verantwoordelijk die het hoogste smartengeldbedrag tot op heden toewees. Het betrof een 35-jarige man die in zijn woning was mishandeld met zeer ernstig hersenletsel tot gevolg. Ook raakte hij gedeeltelijk verlamd en werd hij blind aan één oog. Er werd een bedrag van € 350.000,- gevorderd én toegekend.

Voor aanpassing naar boven van het smartengeld wordt ook al jaren gepleit omdat we in Nederland smart, verdriet en ellende relatief laag ‘beprijzen’ in vergelijking tot andere landen. Zo is het niveau van onze smartengeldvergoedingen nog steeds veel lager dan in de Verenigde Staten. Daar dragen het jury-systeem en de rol van de media bij aan torenhoge bedragen. Interessanter is de vergelijking met Duitsland omdat dit buurland
qua rechtssysteem en samenleving veel op Nederland lijkt. Dan is opmerkelijk dat de Duitse rechter in vergelijkbare gevallen zo maar het dubbele aan smartengeld toekent ten opzichte van de Nederlandse praktijk. De smartengeldteller staat daar op een maximum van Euro 800.000,-. De verwachting is dus dat de Nederlandse smartengeld-spiegel de komende jaren fors verder gaat stijgen.
 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises