Jan Willem van Dommelen

U weet dat fietsen in Nederland met ruim 200 verkeersdoden per jaar en circa 400.000 ongevallen met letsel, onveiliger is dan autorijden. Hoe zou het staan met het huidig aantal verkeersslachtoffers?

U weet dat fietsen in Nederland met ruim 200 verkeersdoden per jaar en circa 400.000 ongevallen met letsel, onveiliger is dan autorijden. Hoe zou het staan met het huidig aantal verkeersslachtoffers? Geen gekke vraag om je bij ieder begin van het schooljaar weer te stellen. De cijfers vallen tegen, juist als het om fietsers gaat.

In 2020 vielen 610 doden in het verkeer, meldt het CBS. Dat zijn weliswaar 51 minder verkeersdoden vergeleken met een jaar eerder, en het laagste aantal verkeersdoden sinds 2015. Maar het slechte nieuws is: het aantal verkeersdoden onder fietsers is juist toegenomen, tot 229 in 2020. Dat zijn er 26 meer dan in 2019 en het hoogste aantal sinds 1995. 

Lockdown: harder rijden

Ook opvallend: de lockdown heeft geen positief effect gehad op de verkeersveiligheid. Juist het feit dat de wegen leger zijn in tijden van corona, verleidt veel automobilisten tot te hard rijden, is de redenering.

Uit onderzoek blijkt ook dat kinderen niet vaak ernstig hoofdletsel oplopen bij fietsongevallen. Dat is wel anders bij ouderen. Van de  groep dodelijke verkeersslachtoffers reed 1 op de drie (74) op een elektrische fiets. Die groep is dus sterk oververtegenwoordigd in het aantal fietsongevallen. 

Twee specifieke groepen

Maar er zijn nog twee categorieën  fietsersgroepen die het bont maken in de statistieken. Allereerst: de racefietsers. Alle wegdiscipline ten spijt, komen in onze praktijk vrijwel wekelijks racefietsongevallen binnen met forse letselschade. Vooral de hoofdtrauma’s zijn gevreesd. Maar daarnaast prijken in de lijstjes ook de nachtfietsers met een slok op. Teveel alcohol geeft een zodanige slingerbeweging dat je al snel in de koplampen van een auto kijkt.

In het verkeersrecht genieten fietsers en voetgangers als ‘zwakkere verkeersdeelnemers’ extra bescherming. Op het moment dat er dus een aanrijding plaatsvindt tussen een motorrijtuig en zo’n zwakkere verkeersdeelnemer geldt de hoofdregel van artikel 185 Wegenverkeerswet: dan ligt de aansprakelijkheid in principe altijd bij het motorrijtuig. Oók als de fietser een fout maakt omdat hij bijvoorbeeld door rood rijdt. Bestuurders van motorrijtuigen moeten namelijk rekening houden met fouten van fietsers en voetgangers.

Een schrale troost, dat wel. Oppassen dus.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises