De rijksoverheid heeft in de komende 1,5 jaar € 5 miljoen vrijgemaakt voor het programma ‘Scheiden zonder schade’. De ambitie is als volgt: zo min mogelijk kinderen moeten de dupe zijn van de scheiding van de hun ouders. Want helaas is dat nu nog al te vaak het geval, zo merken wij ook in onze Barneveldse familierechtpraktijk. De overheid gaat de komende tijd inzetten op zes zogenoemde ‘actielijnen’:

  1. Hulp bij ouderschap

  2. Hulp bij scheiding

  3. Vernieuwing rechtspraak

  4. Verkenning wetgeving

  5. Bewustwording  

  6. Professionalisering

1. Hulp bij ouderschap

De overheid gaat ouderschapsprogramma’s stimuleren. Onder andere zal aangesloten worden bij het programma ‘Besluit met muisjes’, bedoeld voor de eerste fase van het ouderschap.  

2. Hulp bij scheiding

Om mensen die eenmaal hebben besloten om te gaan scheiden beter te informeren, zijn de volgende acties bedacht: deskundigheidsbevordering van het wijkteam, zorgen voor een steunpilaar voor ieder kind en jeugdhulp in de school aanbieden. Ook zal de komende jaren een zogenoemd ‘scheidingsloket’ worden ontwikkeld in iedere gemeente.

3. Vernieuwde rechtspraak

Op diverse plekken in het land zal een nieuwe scheidingsprocedure getest worden. Zo zal de rechter direct kunnen doorverwijzen naar een omgangshuis, zal de positie van het kind in het proces verbeterd worden en is het de bedoeling dat er één rechter zal worden ingezet voor alle procedures (een zogenoemde ‘regierechter’)

4. Verkenning wetgeving

De regering gaat laten onderzoeken of het in de toekomst mogelijk zal zijn om therapie voor een individuele ouder te verplichten bij psychiatrische problematiek. Sinds maart jl. is het overigens al actief beleid van het Openbaar Ministerie om het bewust dwarsbomen van de omgangsregeling te strafrechtelijk vervolgen.

5. Bewustwording

Iedereen moet alert zijn op mogelijke schade bij scheiding. Dit geldt voor zowel publiek als professionals. Er zal o.a. een scheidingsbox ontwikkeld worden.

6. Professionalisering

Professionals moeten beter worden toegerust als het gaat om aandacht voor relatie- en scheidingsproblematiek.

Scheiden zonder schade (voor kinderen) is een zeer ambitieus doel. De plannen zijn nog prematuur maar de boodschap is duidelijk: een vechtscheiding is not done en gelijkwaardig ouderschap is het uitgangspunt (zo zal er speciaal aandacht zijn voor het tegengaan van oudervervreemding).

In Barnveld is BVD advocaten samen met Blended Family een scheidingsloket gestart. U kunt op dinsdagmiddag een gratis afspraak maken en uw vragen voorleggen aan een familierechtadvocaat en een therapeut (via www.bvd-advocaten/scheidingsloket)

Zie ook:

Deel dit artikel

Expertises