Als je als werknemer schade lijdt in de uitoefening van je werkzaamheden, kun je die schade op je werkgever verhalen. Je moet dan natuurlijk wel kunnen bewijzen dat de schade in de uitoefening van de werkzaamheden is ontstaan. In sommige gevallen zal dat weinig problemen opleveren: denk bijvoorbeeld aan de werknemer die letselschade lijdt doordat zijn hand in een machine komt.

In andere gevallen is het verband tussen de gezondheidsklachten en de werkzaamheden minder duidelijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan een werknemer die ziek wordt nadat hij in het kader van zijn werkzaamheden jarenlang aan schadelijke chemicaliën blootgesteld is geweest. Is die ziekte nu het gevolg van de chemicaliën of heeft de ziekte een andere oorzaak? Hoe toon je als werknemer aan dat de ziekte is ontstaan in de uitoefening van de werkzaamheden?

De 'omkeringsregel' bij onduidelijke gezondheidsklachten

Om werknemers te hulp te schieten heeft de Hoge Raad in 2000 de omkeringsregel ontwikkeld. Als een werknemer tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan voor de gezondheid gevaarlijke omstandigheden en daarbij behorende schade heeft opgelopen, moet ervan worden uitgegaan dat de schade is geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. Dit is anders als de werkgever passende maatregelen heeft getroffen om de schade te voorkomen.

Op 7 juni 2013 (LJN: BZ1717) oordeelde de Hoge Raad dat er voldoende mate van zekerheid moet bestaan over het mogelijke causaal verband tussen de schade en de arbeidsomstandigheden. Die zekerheid is er volgens de Hoge Raad niet in het geval van RSI: er is onvoldoende duidelijkheid over de aard en oorzaken van RSI. De omkeringsregel kan dus niet worden toegepast bij RSI-klachten. Dit maakt het moeilijk om in RSI-zaken schadevergoeding af te dwingen van werkgevers.

Bent u op zoek naar een advocaat omdat u te maken hebt met letselschade? Onze specialisten staan u graag vrijblijvend te woord. Neem contact op met mr. Barbara van Nieuw Amerongen of met onze letselschadeafdeling.

Deel dit artikel

Expertises