In de bouwwereld zal de komende jaren veel veranderen. De invoering van de Omgevingswet zorgt voor een grondige hervorming van het traject van vergunningverlening. De invoering van de Wet Kwaliteitsborging zal voor een verandering in de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten zorgen. Maar hoe is het ene nu met het andere samen te voegen? De Rijksoverheid heeft met een infographic inzichtelijk gemaakt waarin duidelijk wordt hoe bij een regulier bouwproject het traject van de Omgevingswet en de Kwaliteitsborging samenkomen.

Download het schema

Deel dit artikel

Expertises