Verzuim waarschuwen voor meerwerk wordt afgestraft!

In artikel 7:755 BW is een regeling opgenomen voor de vergoeding van meerwerk. Kort gezegd dient meerwerk te worden vergoed indien de aannemer de opdrachtgever tijdig heeft gewaarschuwd dat vanwege toevoegingen aan het werk van een prijsverhoging sprake zal zijn. Een waarschuwing is niet nodig indien de opdrachtgever had moeten begrijpen dat de toevoegingen tot een prijsverhoging zullen leiden. In het eerste geval is sprake van de zogenoemde waarschuwingsplicht van de aannemer. De wet schrijft daarover niet voor dat de aannemer ook inzicht moet geven in de mate waarin de prijs zal worden verhoogd door het meerwerk. In een recent arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 24 september 2013 (ECLI:NL:GHARL:2013:7180) wordt meer duidelijkheid gecreëerd over de reikwijdte van de waarschuwingsplicht van de aannemer.

In het geval er sprake is van meerwerkopdrachten en de aannemer heeft gewaarschuwd voor een prijsverhoging dan wel de  opdrachtgever had moeten begrijpen dat daarmee een prijsverhoging gepaard zou gaan, lijkt meerwerk op grond van de wet voor vergoeding in aanmerking te komen. Het arrest van het gerechtshof ontkracht dat echter. Waar het volgens het hof op aankomt, is of de opdrachtgever een reëel inzicht heeft gekregen in de omvang van de concreet te verwachten meerkosten. Het gaat er dus niet alleen om om aan te geven dat er een prijsverhoging zal zijn, maar ook hoeveel deze prijsverhoging zal bedragen.

De uitleg die het gerechtshof daarmee geeft aan de waarschuwingsplicht, lijkt een goede precisering van de reikwijdte daarvan. Met name indien sprake is van exorbitante verhogingen van de aanvankelijke aanneemsom (zoals in de uitspraak in de zaak van het arrest aan de orde was) is het van belang dat de waarschuwingsplicht van de aannemer nader is ingevuld. Deze duidelijkheid voorkomt onnodige discussies over de verschuldigdheid van meerwerk en zorgt ervoor dat opdrachtgevers minder voor onaangename verrassingen komen te staan.

___________________________________________________________________________________________________________________

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek over bouwrechtelijke aangelegenheden kunt u contact opnemen met mr. G.L. Weerheim of één van de andere leden van de praktijkgroep Vastgoed.

Deel dit artikel

Expertises