Jaco van den Brink

De Tweede Kamer-fracties van GroenLinks en SGP nemen het initiatief om gemeenten niet langer verplicht te stellen hun zorgcontracten af te sluiten door middel van een Europese aanbesteding. Advocaat Jaco van den Brink reageert:

'Wat mij betreft volledige steun voor dit initiatief. Het strak formele regime van het aanbestedingsrecht is een prima instrument om marktwerking in allerlei sectoren te bevorderen en de concurrentie bij overheidsopdrachten ruimte te geven. In de wereld van de zorg zie ik echter regelmatig dat de aanbestedingsplicht aan zijn doel voorbij schiet. De zorgwereld is immers (gelukkig) niet zo ingericht dat zorgaanbieders elkaar stevig beconcurreren. Ook voor kostenbesparing is een aanbesteding doorgaans niet nodig, omdat de prijsstelling vaak door gemeentes vooraf wordt vastgesteld en dus niet ter keuze van de aanbieders staat.'

Halsbrekend

Te vaak gebeurt het dat door formele onvolkomenheden een kwalitatief goede zorgaanbieder zijn cliënten moet overdragen. Of zorgaanbieders moeten, vanwege de strakke lijnen van een aanbesteed contract, halsbrekende toeren uithalen om noodzakelijke (interne) hervormingen door te voeren. 'Ondertussen kunnen gemeenten hun eigen procedures ook kritisch tegen het licht houden', stelt Van den Brink. 'In veel gevallen is ook met de huidige wetgeving aanbesteding niet nodig, maar volstaat het model van een ‘open systeem’. Dit geeft al veel meer flexibiliteit, geeft de gewenste keuzevrijheid aan cliënten, en behoudt de mogelijkheden om aanbieders te screenen op kwaliteit.

Lees ook:

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises