Jaco van den Brink

Voor ontwikkelprojecten is nogal eens en bestemmingsplanwijziging nodig. Eén van de onderdelen waaraan de gemeenteraad aandacht moet besteden, is het parkeren: wordt de benodigde parkeergelegenheid ook verplicht gesteld bij verkeersaantrekkende projecten? Op dit punt heeft de Raad van State een belangrijke koerswijziging ingezet in enkele uitspraken d.d. 9 september 2015.1

Tot voor kort moest het bestemmingsplan een vrij nauwkeurige parkeernorm bevatten. Een aanduiding als ‘voldoende parkeergelegenheid’ was daarvoor onvoldoende. Voor elke verkeersaantrekkende bestemming moest uit de planregels blijken hoeveel parkeerplaatsen minimaal vereist waren.

Als gevolg van enkele wetswijzigingen laat de Raad van State deze eis nu vallen.

Als gevolg van enkele wetswijzigingen laat de Raad van State deze eis nu vallen. Een bestemmingsplan moet nog steeds parkeergelegenheid verplicht stellen, maar voor de inhoudelijke parkeernorm kan nu verwezen worden naar beleidsregels.

In dit verband is vermeldenswaard dat de Raad van State geen genoegen neemt met een contractuele verplichting om parkeerplaatsen te realiseren. Het bestemmingsplan moet waarborgen dat een project alleen gerealiseerd of gebruikt kan worden als er voldoende parkeerplaatsen zijn.2 Wanneer het gemeentebestuur dit alleen heeft vastgelegd in een anterieure overeenkomst met de exploitant is dat onvoldoende. Dat is overigens niet verwonderlijk. Het is vaste jurisprudentie van de Raad van State dat publiekrechtelijke eisen aan een activiteit ook publiekrechtelijk gehandhaafd moeten kunnen worden.  Bijvoorbeeld eisen aan bouwprojecten: het gemeentebestuur mag hierbij nooit volstaan met een contract waarin de opdrachtgever verplicht wordt om die eisen na te leven. De eisen moeten als vergunningsvoorschrift of in een bestemmingsplan worden opgenomen, zodat de gemeente ook desnoods gedwongen kan worden door derden om de eisen te handhaven.

1 No. 201410585/1/R6 en no. 201501879/1/R6.

2 In een andere uitspraak van dezelfde datum over dezelfde materie, no. 201500802/1/R1.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises