Jaco van den Brink

De Merwedebrug is dicht! Althans, voor vrachtverkeer; meer precies: voor verkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton. De eerste reacties uit het bedrijfsleven zijn inmiddels wereldkundig: de schade voor de logistieke sector is enorm. Met name natuurlijk de vervoers- en overslagbedrijven rondom Gorinchem en Werkendam.

Dit roept de vraag op of deze schade voor rekening van deze ondernemers moet blijven. Aanleg en onderhoud van dergelijke infrastructuur is immers een verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat.

Het gaat mij er nu niet om gelijk een schuldvraag te stellen, maar wel poneer ik dat deze onverwachte stremming zich leent voor een (ruimhartige) nadeelcompensatieregeling. Op het eerste gezicht kan immers niet worden verondersteld dat alle schade behoort tot het ‘normaal ondernemersrisico’. Er zijn immers bedrijven die hierdoor erg zwaar worden getroffen.

Een specifieke nadeelcompensatieregeling is vaker geopend door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Bijvoorbeeld toen in 2012 een sluisdeur in Eefde naar beneden viel waardoor het Twentekanaal lange tijd gestremd was.

Daarom aan Rijkswaterstaat de oproep: sla een brug kom de ondernemers rondom de Merwedebrug tegemoet!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises