Diefstal is de meest voorkomende reden voor een werkgever om zijn werknemer op staande voet te ontslaan. Zelfs als het gaat om het wegnemen van zaken van geringe of verwaarloosbare waarde. Het meenemen van een pak Optimel of het nemen van een hapje van een donut, beide over de datum zijn reden voor het geven van ontslag op staande voet. In de ene zaak hield het ontslag stand, in de andere zaak niet.

De scheidslijn tussen een wel of niet gerechtvaardigd ontslag op staande voet is dun. Om deze reden is het belangrijk om bij een ontslag op staande voet de juiste stappen te zetten alsmede de juiste afwegingen te maken. Het gedrag van de werknemer moet een dringende reden opleveren. De werknemer moet zich ernstig hebben misdragen. Bedenktijd en onderzoekstijd mogen niet te lang zijn.

Het ontslag op staande voet moet met spoed worden opgepakt. Het is verstandig om de werknemer te horen over de hem verweten gedraging. Blijft hierna het besluit staan, dient u de werknemer een brief te sturen met bewijs van ontvangst waarin concreet alle - en de juiste - redenen voor het ontslag op staande voet worden benoemd. Ook dat u de persoonlijke omstandigheden van de werknemer heeft afgewogen. Tot slot geeft u uw loonadministratie onmiddellijk opdracht om het loon per datum ontslag stop te zetten.

Zoals blijkt heeft ontslag op staande voet een risico in zich maar geeft vaak wel opening tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Een zorgvuldige afweging van een ontslag op staande voet is noodzakelijk en het inschakelen van juridische hulp raadzaam. 

Deel dit artikel

Expertises