Anje Slootweg

Op de consumentenwebsite van de Vereniging voor Advocaten en Scheidingsmediators wordt deze maand aandacht besteed aan het feit dat steeds meer mensen die gaan scheiden, hun advocaat of mediator slechts op prijs selecteren.

Met name door internet wordt het meer en meer mogelijk om ‘online juridische dienstverlening’ in te kopen. Advocaten en mediators bieden zich aan om via online contact uw echtscheiding te regelen. Deze dienstverlening is vaak relatief goedkoop. Gezien de lage prijs, is het voor deze advocaten en mediators van belang dat zij zo min mogelijk tijd aan uw dossier besteden. Hierdoor is de kans op fouten aanzienlijk groter. Recent was hiervan een concreet voorbeeld aan de orde bij de rechter.

Een vrouw ontving tijdens het online traject onvolledige informatie over haar recht op partneralimentatie. Toen zij hier achterkwam, legde zij dit alsnog achteraf aan de rechter voor. In de procedure bleek dat zij de hulp had ingeschakeld van een mediator en advocaat die zij online had gevonden en slechts via een videoverbinding eenmaal had gesproken. In hoger beroep oordeelde de rechter dat zowel deze vrouw als haar partner onvoldoende waren geïnformeerd over de wederzijdse rechten en verplichtingen na het einde van het huwelijk. De rechter in hoger beroep nam een nieuwe beslissing en dat leidde tot een aanzienlijk hoger alimentatiebedrag.

Veel advocaten herkennen dit soort voorbeelden uit de praktijk. Mensen selecteren bij aanvang van hun echtscheidingstraject de goedkoopste advocaat. Vervolgens blijkt echter na enkele maanden dat bijvoorbeeld de vrouw absoluut niet rond komt van de afgesproken alimentatie, of dat de man deze helemaal niet kan betalen. Dit leidt tot onrust en verdere verwijdering tussen de echtgenoten en het lukt ze vaak niet om alsnog tot overeenstemming te komen. Gevolg is vaak dat zij beiden een eigen advocaat moeten inschakelen en uiteindelijk veel meer kosten maken om gemaakte fouten te repareren dan aanvankelijk nodig zou zijn geweest.

Mocht in uw situatie een scheiding dreigen, wees dan kritisch op de prijs, maar vooral op de kwaliteit die u van uw advocaat mag verwachten!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises