Dat ontslag op staande voet binnen de retailsector het meest voorkomende onderwerp van gerechtelijke procedures ten aanzien van personeel is, is geen verrassing. Dat verreweg de meeste ontslagen op staande voet geen stand houden bij de rechter, is wel opvallend te noemen. Daarnaast zijn de vergoedingen die worden toegekend bij retailzaken gemiddeld fors lager dan in andere sectoren.

Dit zijn enkele van de conclusies die te trekken zijn uit de analyse van beschikkingen en vonnissen in 2016, die BVD jaarlijks voor de retail uitvoert.  Het onderzoek heeft betrekking op arbeidsrechtelijke kwesties, rondom personeel en ontslag in de retail. Ontslag op staande voet is in de retail het meest voorkomende onderwerp van geschil. Uit de analyse van de rechtszaken blijkt dat  het ontslag op staande voet in 63 procent van de gevallen bij de rechter geen stand houdt. Ontbindingsverzoeken vanwege verwijtbaar handelen, verstoorde arbeidsverhouding of disfunctioneren werden echter in de meeste gevallen wél toegewezen.

Te weinig oog voor formele voorwaarden

Advocaat Dico Bogerd: ‘Uit de praktijk en de rechtspraak weten we dat ontslag op staande voet binnen de retail relatief snel gegeven mag worden. Uit de analyse blijkt echter dat veel retailondernemers de formele voorwaarden niet in acht nemen. Zo moet het ontslag ‘onverwijld’ worden gegeven en moet het goed schriftelijk bevestigd worden. Als dat niet goed gaat, leidt dit toch tot vernietiging van het ontslag, terwijl de feiten een ontslag op staande voet misschien wel rechtvaardigen.”.

In het rapport geeft BVD advocaten ook enkele aanbevelingen die uit de rechtspraak over 2016 voortvloeien. 

U kunt het rapport hier downloaden

Deel dit artikel