Onderwijsnieuws uit Den Haaag, met o.a.: fusietoets blijft gelden

mr. drs. J. (Jaco) van den Brink


Fusietoets blijft gelden

Er was een wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen om de fusietoets in het onderwijs af te schaffen. Dit wetsvoorstel is echter door de Eerste Kamer nu verworpen, wat betekent dat de verplichte fusietoets in stand blijft. Deze toets is verplicht in de volgende gevallen:

 • Wanneer scholen fuseren tot één school waarbij het qua leerlingenaantal om meer dan 500 leerlingen gaat.
 • Wanneer een schoolbestuur scholen overdraagt aan een ander schoolbestuur en het hierbij om meer dan tien scholen gaat. In die gevallen moet een fusie de toestemming verkrijgen van de minister, wat inhoudt dat de fusie-effectrapportage wordt getoetst door het CFTO.

Bij de bespreking in de Eerste Kamer stonden met name de rol van de medezeggenschapsraden van de scholen en de menselijke maat centraal in de kritiek. De medezeggenschapsraad is het orgaan dat uiteindelijk bepaalt of de fusie wel of niet doorgaat. De voorstanders van de afschaffing van de fusietoets wezen juist op het grote voordeel, namelijk minder bureaucratie. Door het afschaffen van de fusietoets komt de verantwoordelijkheid meer bij lokale overheden te liggen wat betreft de controle op voorgenomen visies.

Curriculum.nu

Minister Slob wil binnenkort een tijdelijke wetenschappelijke Curriculumcommissie instellen, om het project curriculum.nu verder vorm te geven. Dit programma draait om het ontwikkelen van nieuwe kerndoelen. Hierbij roept de minister ook scholen (leraren en schoolleiders en schoolbestuurders) op om betrokken te zijn bij de curriculumherziening, specifieke aandachtspunten aan te leveren of zich aan te melden als proefkonijn.

Scholen zijn nu met name druk om weer op te starten na de sluiting vanwege het corona-virus. De Minister wil scholen dan ook niet onnodig belasten met de curriculumherziening, maar hij vindt het wel belangrijk om de energie en de betrokkenheid uit de sector te benutten.

Zie poraad.nl en vo-raad.nl

Laatste blogs

Blog

Wetsvoorstel burgerschapsopdracht in werking

mr. drs. J. (Jaco) van den Brink

Het wetsvoorstel Aanscherping burgerschapsopdracht voor scholen is op 22 juni ook door de Eerste Kamer aangenomen.

lees verder

Blog

Verstoorde arbeidsverhouding vanwege publicatie...

mr. drs. J. (Jaco) van den Brink

Een ROC-docente zorgde met haar boek over ‘gepersonaliseerd onderwijs’ voor opschudding binnen school.

lees verder
alle blogs

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Altena

 • Bezoekadres:
 • Hulsenboschstraat 5-D
 • 4251 LR Werkendam
 • 0183 50 55 22
 • 0183 50 44 88

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA