Erhard Koekoek

Donderdag 14 april deed de rechter uitspraak in de zaak rond de opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Vriezenveen. De rechter stelde de gemeente in het gelijk en oordeelde dat de gemeente de beleidsvrijheid heeft om te beslissen waar een opvanglocatie is toegestaan. De vluchtelingen hoeven uiteindelijk niet weg. Gemeente en initiatiefnemers zijn opnieuw met elkaar in gesprek gegaan. ”We zijn overtuigd van de goede bedoelingen van de initiatiefnemers”, zegt de burgemeester. “Het zijn mensen met het hart op de juiste plek. Daarom slaan we de handen ineen.”

De initiatiefnemers hebben inmiddels opnieuw een vergunning aangevraagd voor de tijdelijke opvang passend binnen het bestemmingsplan. De gemeente gaat die vergunningaanvraag met extra voorrang behandelen, stelt de burgemeester. “Dat moet binnen drie weken lukken’, klinkt het resoluut uit de mond van Broekhuizen. “De chalets zullen worden verplaatst. Daar waar de initiatiefnemers het college in het begin enigszins voor het blok zetten, worden inmiddels goede afspraken gemaakt, zoals over de locatie van de chalets, de duur van de opvang en het onderwijs aan de kinderen.”

Na uitvoerige en intensieve gesprekken hebben partijen besloten gezamenlijk verder op te trekken in het belang van deze groep vluchtelingen. Op verzoek van de eigenaar van het terrein heeft het college inmiddels besloten de begunstigingstermijn te verlengen tot eind mei. Concreet betekent dit dat de vluchtelingen, hangende de vergunningaanvraag, kunnen blijven zitten waar ze zitten. “Het geeft de initiatiefnemers tijd en ruimte om de situatie in orde te maken op de plek waar het wél mag”, aldus burgemeester Broekhuizen.

De initiatiefnemers van de opvanglocatie - verenigd in de Stichting Noodhulp Oekraïne Vriezenveen - zijn opgelucht en God dankbaar dat er op deze wijze tóch een oplossing in de maak is. “Het belangrijkste voor ons was en is dat deze vrouwen en kinderen op een goede wijze worden opgevangen en geholpen, in de toch al moeilijke omstandigheden waar deze oorlogsvluchtelingen zich bevinden. De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne houdt ook deze vrouwen en kinderen nog steeds dagelijks bezig. In die situatie opnieuw verhuizen kon echt niet van hen worden verlangd”, aldus de stichting.

“De nieuwe omgevingsvergunning is afgelopen vrijdag al aangevraagd en we hebben er alle vertrouwen in dat deze spoedig verleend zal worden”, zegt Erhard Koekoek, advocaat van de Stichting Noodhulp Oekraïne Vriezenveen. “Dat de tijdelijke opvanglocatie vervolgens kan blijven bestaan en de stichting samen met de vele buddy’s intussen hun belangrijke vrijwilligerswerk kunnen voortzetten, stemt tot dankbaarheid!"

Gezamenlijk persbericht gemeente Twenterand en Stichting Noodhulp Oekraïne Vriezenveen. Screenshot: Tubantia.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises