Natasja Barské-Gelling

Vanaf 1 januari jl. zijn de normen voor de berekening van kinderalimentatie enigszins aangepast. Per 1 april 2013 zullen de normen echter aanzienlijk wijzigen. Reden hiervoor is de wens om de berekening van kinderalimentatie te versoepelen. In het navolgende zullen de wijzigingen kort uiteen worden gezet.

Wijziging per 1 januari 2013, behoefte - kindgebonden budget

De eerste wijziging betreft de berekening van de kosten van de kinderen. Voor de kosten van de kinderen is (door de NIBUD) een tabel ontwikkeld. Hierbij wordt aan de hand van de leeftijd van de kinderen en het netto gezinsinkomen van de ouders de kosten van de kinderen berekend.
Nieuw is, is dat vanaf januari rekening wordt gehouden met het kindgebonden budget (te weten een inkomensafhankelijke bijdrage van de overheid in de kosten van de kinderen.) Het kindgebonden budget wordt in mindering gebracht op het aandeel dat de ouders moeten bijdragen in de kosten van de kinderen.

Wijziging vanaf 1 april 2013, draagkracht

Vanaf 1 april 2013 wijzigt vervolgens de berekening van de draagkracht van de ouders (de bijdrage die zij - rekening houdend met hun inkomsten en uitgaven - kunnen missen). Tot op heden wordt dit berekend via een zogeheten draagkrachtberekening. Vanaf april geldt een zogeheten draagkrachttabel, waarbij aan de hand van het inkomen de draagkracht kan worden vastgesteld.

Deze draagkrachttabel is feitelijk alleen van toepassing voor de eenvoudige gevallen. Voor complexe gevallen moet toch een uitgebreidere berekening volgen. Er blijft dus ruimte voor uitzonderingen. Degene die zich daarop beroept, zal dit moeten onderbouwen met stukken.

Zorgkorting

Eveneens nieuw is de wijze van berekening van de kosten verbonden aan de zorgregeling. Tot op heden wordt hier een kostenpost van € 5,- per kind per dag voor gerekend. Vanaf april geldt een zorgkorting, die afhankelijk is van de behoefte van het kind. In beginsel zal deze zorgkorting 15% van de totale kosten bedragen. Bij een ruimere zorgregeling geldt een hoger percentage. De gedachte is dan dat de verzorgende alle kosten van de kinderen - met uitzondering van de kosten tijdens het verblijf van de kinderen bij de andere ouder - voor zijn of haar rekening neemt. Overigens wordt de zorgkorting niet toegepast als er onvoldoende draagkracht is om in de kosten van de kinderen te voorzien.

Al met al dus de nodige wijzigingen. Op zich is de rechter niet gehouden deze normen toe te passen, maar in de praktijk zal de rechter dit in de meeste gevallen wel doen.

Zoals al aangegeven is de gedachte achter de wijzigingen het versoepelen van de berekening van kinderalimentatie. Of dit in de praktijk ook zo zal werken, zal de tijd moeten leren. In ieder geval zal - zeker bij complexe gevallen - nog maatwerk nodig zijn.

Meer informatie kunt u ook vinden op: www.rechtspraak.nl. Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met mr. Natasja Barské-Gelling of een van onze andere advocaten van de sectie Familierecht.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises