Jaco van den Brink

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe subsidieregeling opengesteld (in plaats van de SUVIS) om ventilatieprojecten mede te bekostigen. De regeling geldt voor PO, VO, WEC-scholen en MBO en voorziet in twee varianten.

Nieuwe Maatwerkregeling ventilatie op scholen

Het ministerie van OCW heeft een nieuwe subsidieregeling opengesteld (in plaats van de SUVIS) om ventilatieprojecten mede te bekostigen. De regeling geldt voor PO, VO, WEC-scholen en MBO en voorziet in twee varianten. De "basissubsidie" lijkt op de SUVIS-regeling doordat hier maximaal 30% van de kosten worden gesubsidieerd. Daarnaast is er nu echter de "vangnetsubsidie": voor schoolgebouwen waarbij een "urgentieverklaring" wordt afgegeven door de hulpteams ventilatie van Ruimte OK, kan subsidie worden aangevraagd tot 60% van de kosten. 

Uiteraard zijn er (met name bij het vangnet) nadere voorwaarden verbonden aan de subsidies, die ik hier niet in detail zal benoemen.

Curieus is wel het “moreel appel” in de toelichting, aan schoolbesturen of gemeenten die zelf voldoende middelen hebben om de benodigde ingreep te bekostigen, om in dat geval geen aanvraag te doen voor het vangnet en zo ruimte te laten voor besturen met minder middelen. Dat kunnen boeiende discussies worden tussen bestuur en toezicht, kan ik mij voorstellen.

De aanvraagperiode voor de basissubsidie loopt van 18 juli tot 31 oktober 2022; de eerste aanvraagperiode voor de vangnetsubsidie van 18 juli tot 30 september 2022. Voor het vangnet zijn er meerdere aanvraagperioden, de laatste loopt van januari tot maart 2023.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises