Dico Bogerd

Wat sterk opvalt in de nieuwe cao voor supermarkten is dat de individuele werkgever meer de verantwoordelijkheid krijgt om dingen zelf te regelen. Mits goed geregeld, hoeft dit geen nadeel te zijn. Maar zorg dan wel dat je het als werkgever geregeld hebt!

Zelf regelen

Denk bijvoorbeeld aan het verbod op nevenarbeid dat is verwijderd in de nieuwe cao. Of de oproepkracht, waarover nu niets meer in de cao is geregeld. Ook is expliciet opgenomen dat de werkgever ieder jaar de werknemers moet informeren over scholingsmogelijkheden. Dit kan bij ontslag van personeel een rol gaan spelen, aangezien wordt getoetst of de werkgever aan zijn scholingsverplichting heeft voldaan. Ook is de positie van de BBL medewerker in de cao versterkt ten nadele van de werkgever.

Wel laat de nieuwe cao op twee punten wat liggen. Ten eerste is dat de opzegging van de arbeidsovereenkomst. In de oude cao bestond de wat merkwaardige situatie dat in perioden van vier weken werd opgezegd, maar dat de arbeidsovereenkomst tegen de eerste dag van de kalendermaand diende te eindigen.

Opzegdatum

De hoop was dat in de cao zou worden geregeld dat de arbeidsovereenkomst ook zou eindigen in lijn met de periodesystematiek. Over de datum waartegen wordt opgezegd is echter helaas niets opgenomen in de cao. Dit betekent dat als in de arbeidsovereenkomst hierover niets geregeld is – hetgeen meestal het geval is – moet worden opgezegd tegen het einde van de kalendermaand. 

Ten tweede laat de nieuwe cao ten aanzien van de erbijbaner helaas ook onduidelijkheid bestaan. Onder de oude cao had de hulpkracht een min-max contract van 2 tot (gemiddeld) 12 uur per week.

De ondergrens van twee uur is uit de cao verwijderd. De conclusie zou dan zijn dat er geen sprake meer is van een min-max contract, maar dat de erbijbaner een gewone oproepkracht is geworden. De erbijbaner kan dan na drie maanden aanspraak maken op een vast aantal uren (o.a.  doorbetaling bij ziekte), terwijl de hulpkracht dit onder de oude cao niet kon.

Minimumaanspraak

In de cao staat nog wel een minimumaanspraak van twee uur per week, indien de erbijbaner voor minder dan twee uur per week aan het werk is gezet. Is hiermee beoogd om een minimum van twee uur per week te creëren? Aangezien is aangesloten bij de wettelijke minimumaanspraak voor een oproepkracht, lijkt dit hier niet direct uit te volgen. Het is aan de cao partijen om hier duidelijkheid over te verschaffen.  

De blog is ook als opinieartikel verschenen in Distrifood. Advocaat Dico Bogerd heeft een lijst met aanbevelingen opgesteld die voor werkgevers belangrijk zijn om uit te voeren. U kunt deze lijst bij ons kosteloos opvragen.

Aanvragen aanbevelingen

 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises