Dico Bogerd

Wederom nieuws op het front van de wet DBA. Althans ‘nieuws’, op 1 juni jl. werd meegedeeld dat de handhaving van de wet DBA opnieuw is opgeschort tot in ieder geval 1 juli 2018.

Het kabinet heeft onderzocht of de arbeidswetgeving herijkt kon worden. De handhaving van de wet was daarom opgeschort tot in elk geval 1 januari 2018. Aangezien de resultaten van dit onderzoek nu bekend zijn worden deze meegenomen in het formatieproces van een nieuw kabinet. Het is aan het nieuwe kabinet om daar keuzes in te maken. Daarom wordt de handhaving opgeschort tot ten minste 1 juli 2018.

Uitstel handhaving

Zoals ik in mijn vorige blog eind 2016 schreef, is de handhaving van de wet DBA uitgesteld. De VAR blijft gewoon afgeschaft, maar de fiscus gaat niet handhaven op de naleving van de wet DBA en het gebruik van modelovereenkomsten.

Het uitstel van de handhaving van de wet is helaas niet ongelimiteerd. Alle goedwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers die hun zaken op orde hebben, lopen geen risico. Echter, de belastingdienst gaat wel handhaven ten aanzien van de evident kwaadwillende opdrachtgevers en opdrachtnemers. De staatssecretaris heeft dit als volgt gedefinieerd:

“Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast)”. 

Dit juridisch geformuleerde antwoord van de staatssecretaris houdt kort gezegd in dat als duidelijk is dat iemand op opdrachtbasis werkt, maar toch gelet op de wettelijke criteria geen echte zelfstandige is, er alsnog een boete en/of naheffing kan plaatsvinden. In dat kader spelen met name de invulling van de gezagsverhouding en de vrije vervanging een belangrijke rol. Iedere situatie zal met deze criteria in het achterhoofd individueel moeten worden beoordeeld.

Modelovereenkomst

In afwachting van het standpunt van een nieuw kabinet is het niet nodig om nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Opdrachtgevers en nemers kunnen in de tussentijd gewoon gebruik blijven maken van bestaande modelovereenkomsten.

Lees ook:

Wet DBA uitgesteld: wat nu? (In deze blog ook aandacht voor de mogelijke arbeidsrechtelijke risico’s die kleven aan de inzet van zzp-ers). 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises