Dico Bogerd

Een werknemer die te laat terugkwam van vakantie en zijn werkgever daarover niet heeft geïnformeerd, is terecht op staande voet ontslagen. Dat oordeelde het Hof Den Bosch recentelijk.

Werknemer werkt als chauffeur sinds 2006 bij werkgever. In juli heeft werknemer verzocht om de hele maand augustus verlof op te nemen. Aangezien werknemer nog circa 11 dagen verlof had staan, heeft werkgever hem alleen voor dit aantal uren betaald verlof toegestaan. Daarnaast zijn hem vijf dagen onbetaald verlof toegekend. Afgesproken is dat werknemer van 1 -22 augustus vakantie zou hebben. De eerste werkdag is dan weer op 23 augustus.

Vier dagen later dan afgesproken verschijnt de werknemer op het werk. Zijn auto was kapot en zijn telefoon kwijt. Hij kon dus geen contact opnemen.

U raadt het al, op 23 augustus verschijnt werknemer niet op de werkplek. Ondanks meerdere telefonische pogingen tot contact, e-mails, berichten, lukt het niet om werknemer te spreken. Vervolgens verschijnt werknemer op 29 augustus op het werk, 4 werkdagen later dan afgesproken. Werknemer stelt dat zijn auto tijdens vakantie in Griekenland kapot is gegaan en dat deze moest worden gerepareerd. Daardoor kon hij pas op 26 augustus teruggaan van zijn vakantieadres. Ook was werknemer tijdens de vakantie zijn telefoon kwijtgeraakt, waardoor hij geen contact met werkgever kon hebben.

Werkgever geeft werknemer één dag de tijd om bewijs aan te leveren voor dit verhaal. Het enige dat werknemer in dat kader aan werkgever overhandigt, is een bootticket. Dit is voor werkgever onvoldoende; op 30 augustus wordt daarom ontslag op staande voet gegeven. In de procedure heeft werknemer nog een verklaring overgelegd van een garagebedrijf die verklaart dat de auto van 18 augustus t/m 22 augustus in de garage heeft gestaan.

Het beroep op overmacht wijst het hof van de hand. Uit de bewijsstukken blijkt niet dat de auto dusdanig stuk was dat daarmee niet gereden kon worden. Ook blijkt niet van een reparatie; er is bijvoorbeeld geen factuur overgelegd. Ook is niet duidelijk of de auto zolang bij de garage heeft gestaan omdat werknemer deze niet opgehaald heeft. Daarnaast vindt het hof het verlies van de telefoon geen reden om geen contact op te nemen. Er had bijvoorbeeld gebruik gemaakt kunnen worden van een andere telefoon.

Het Hof oordeelt dat het niet op het werk verschijnen dan ook een dringende reden vormt voor ontslag op staande voet.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises