Erhard Koekoek

Ook in zijn laatste dagen als demissionair Minister van Economische Zaken is Henk Kamp actief voor franchisegevers en franchisenemers. Op 12 april 2017 is het wetsvoorstel dat de Nederlandse Franchise Code een vast anker moet geven gepubliceerd en is de internetconsultatie geopend. De einddatum van de internetconsultatie is 25 mei 2017.

Inhoud wetsvoorstel

Tot op heden is de franchiseovereenkomst niet gedefinieerd in het Burgerlijk Wetboek. Het wetsvoorstel moet daar verandering in brengen. In Boek 7 van ons Burgerlijk Wetboek worden in een beperkt aantal artikelen regels voor franchising geïntroduceerd.

De volgende begrippen krijgen in artikel 7:339f BW een wettelijke definitie:

  • Franchiseformule

  • Franchisegever

  • Franchisenemer

  • Franchiseovereenkomst en

  • Voorovereenkomst

Daarnaast wordt in artikel 7:399g BW bepaald dat 'bij algemene maatregel van bestuur' een gedragscode kan worden aangewezen, welke de franchisegever en franchisenemer in beginsel moeten toepassen. Hiermee wordt gedoeld op bijvoorbeeld de Nederlandse Franchise Code. Deze inmiddels welbekende Nederlandse Franchise Code bevat allerhande rechten en verplichtingen voor zowel franchisegever als franchisenemer.

Als vanzelf zijn er op de verplichte toepassing van een aangewezen gedragscode – zoals de Nederlandse Franchise Code – ook uitzonderingen opgenomen in het wetsvoorstel. De Nederlandse Franchise Code hoeft door de franchisegever en franchisenemer niet te worden toegepast indien de franchiseovereenkomst daarover heel duidelijke afspraken bevat. De redenen voor afwijking van de Nederlandse Franchise Code moeten wel duidelijk en begrijpelijk zijn vastgelegd. Uit de toelichting op het wetsvoorstel blijkt dat “uitgelegd moet worden waarom een bepaald voorschrift of element uit de gedragscode in een specifieke situatie of branche niet werkbaar is”.

Eveneens kunnen “bij algemene maatregel van bestuur” nadere voorschriften worden gesteld aan de vorm van die motivering en de manier waarop dit kenbaar moet worden gemaakt aan de franchisenemer. Indien een franchisegever zich niet aan de nadere voorschriften heeft gehouden, kan de franchisenemer de afwijkende afspraken vernietigen.

Doel van de wettelijke verankering

Het wetsvoorstel heeft als doel om de positie van de franchisenemer – die doorgaans zwakker is dan die van de franchisegever – te versterken en er op die manier voor te zorgen dat zowel voorafgaand aan als na het sluiten van een franchiseovereenkomst de belangen van de franchisegever en die van de (aspirant-)franchisenemer onderling meer in balans worden gebracht.

Met dit wetsvoorstel verwacht de minister dat de Nederlandse Franchise Code een flinke steun in de rug krijgt voor het gebruik daarvan. De Nederlandse Franchise Code wordt immers niet langer vrijblijvend. Franchisegever en franchisenemer zullen met deze ‘aanstaande erfenis’ van Minister Kamp nog genoeg te bespreken hebben. 

Zie ook: Verdeeldheid over Nationale Franchise Code

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises