In een eerdere column schreef ik al over klachtbehandeling door een overheidsinstantie. De klacht wordt onpartijdig behandelt, maar het kan zijn dat een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost.

De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen 

In een eerdere column schreef ik al over klachtbehandeling door een overheidsinstantie. De klacht wordt onpartijdig behandelt, maar het kan zijn dat een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost. In dat geval kan een klacht over de overheidsinstantie worden ingediend bij de Nationale Ombudsman.

Bevoegdheid

De Nationale Ombudsman kan niet alle soorten klachten onderzoeken. Is er bijvoorbeeld sprake van een situatie waarin de rechter uitspraak heeft gedaan, dan mag de ombudsman geen onderzoek instellen. Ook over zaken die gaan over het algemene regeringsbeleid kan niet geklaagd worden bij de Nationale ombudsman.

Verzoeken tot klachtbehandeling moeten binnen een jaar worden ingediend, anders kan de ombudsman aangeven dat hij de klacht niet onderzoekt.

Hoor en wederhoor

De Nationale Ombudsman luistert naar de klager en naar het bestuursorgaan waarover geklaagd wordt. Elke betrokken partij krijgt de ruimte om haar verhaal te vertellen. Het kan zijn dat de ombudsman de partijen los van elkaar hoort, maar ook dat ze in een gezamenlijke bijeenkomst uitleg geven.

Onderzoek ter plaatse

De Nationale ombudsman onderzoekt de klacht en heeft daarvoor verschillende mogelijkheden tot zijn beschikking. Hij kan bijvoorbeeld een onderzoek ter plaatse instellen. De ombudsman mag daarbij elke plaats betreden, al heeft hij voor woningen wel eerst de toestemming van de bewoner nodig.

Onderzoeksrapport

Het resultaat van het onderzoek wordt opgenomen in een rapport. In het rapport geeft hij zijn bevindingen van het onderzoek weer en het oordeel over de klacht. Het oordeel van de ombudsman kan inhouden dat de klacht ongegrond is en het bestuursorgaan dus niets onbehoorlijks heeft gedaan. Als de ombudsman tot de conclusie komt dat er wel fouten zijn gemaakt, dan geeft hij in het rapport aan welke vereiste van behoorlijkheid is geschonden.

Aanbevelingen

De ombudsman kan aanbevelingen doen aan het bestuursorgaan om te voorkomen dat de fouten vaker gemaakt worden. Het is vervolgens aan het bestuursorgaan om aan te geven richting de ombudsman of de aanbevelingen worden opgevolgd en op welke manier.

Ongevraagd advies

Overigens onderzoekt de Nationale Ombudsman niet alleen klachten van burgers. De Nationale Ombudsman doet ook op eigen initiatief onderzoek naar het handelen van de Nederlandse overheid. Binnen de Nederlandse rechtsorde is de Nationale Ombudsman van onmisbare waarde!

Deel dit artikel

Expertises