Jaco van den Brink

De bakker van het winkelcentrum Keizerswaard in Rotterdam had niet gevraagd om die grote, met hekken omzoomde bouwplaats vlak buiten de noordelijke ingang van het winkelcentrum. Bezoekers gingen die ingang mijden (zo leek het), terwijl zijn broodwinkel vlakbij die ingang lag. Het College had die bouwplaats vergund – en ja, dat was op zichzelf niet onrechtmatig. Toch is daar wel een regeling voor: nadeelcompensatie. In gevallen van een rechtmatig overheidsbesluit, dat voor één of enkele belanghebbenden buitengewoon nadelig uitpakt (zoals buitenproportioneel omzetverlies voor retailers) moet de overheid de beurs trekken voor een tegemoetkoming.

Omzetverlies en nadeelcompensatie

Gevallen van omzetverlies leveren vaak werk voor juristen: het is niet eenvoudig om te berekenen hoeveel omzet zo’n bakker verloor als gevolg van de bouwplaats. Wat als de bouwplaats er niet was geweest? De bakker voert aan: dan was mijn omzet niet alleen gelijk gebleven, maar bovendien gestegen want er is ook een concurrent-bakker vertrokken. Een dergelijk plausibel argument wordt door de rechtbank wel meegewogen – alleen, hoe zat het dan met de opvolger van de concurrent? Geen volwaardige concurrent, aldus de bakker bij de noorderingang. Maar waarom dan niet?

Uiteindelijk ving de bakker bot: de gemeente oordeelde op basis van een rapport dat er (na vergelijking met de gekozen referentieperiode) geen aanwijsbaar omzetverlies was in de ‘bouwplaatsperiode’; rechtbank en Raad van State (d.d. 1 februari 2017) lieten dit oordeel in stand.

Werk voor accountants en juristen

Het kan echter ook anders gaan. Zoals de Carwash in Doetinchem, die van de gemeente circa 1 ton als tegemoetkoming kreeg (vanwege de verplaatsing van een parkeerterrein en busstation), en waar de Raad van State ruim 3 ton van maakte (uitspraak d.d. 18 januari 2017). Of het Pompeneiland-tankstation bij Eersel, dat een vergoeding kreeg vanwege omzetderving door een nieuwe wegaansluiting (Raad van State d.d. 16 oktober 2016).

De winkelier die er niet in slaagt om een nadelige vergunning of wegaanpassing van tafel te halen, kan soms langs deze route dus nog wel compensatie verkrijgen. Van belang is wel een goede accountant en kritische jurist.

Meer lezen over nadeelcompensatie

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises