Catia Luis Fula

Ben ik verplicht aan mijn ex-partner meer voor de kinderen te betalen dan alleen de kinderalimentatie? In principe niet. Uiteraard moet de alimentatieplichtige wél zelf de kosten dragen die gepaard gaan met het verblijf van de kinderen bij hem of haar.

Ben ik verplicht aan mijn ex-partner meer voor de kinderen te betalen dan alleen de kinderalimentatie? In principe niet. Uiteraard moet de alimentatieplichtige wél zelf de kosten dragen die gepaard gaan met het verblijf van de kinderen bij hem of haar. Denk hierbij aan eten en drinken, uitjes, vakanties, lichaamsverzorging, meubels en speelgoed. Op basis van de wet ben je niet verplicht naast deze verblijfskosten en de kinderalimentatie financieel iets bij te dragen aan de overige, zogeheten verblijfsoverstijgende, kosten. Dit zijn de kosten die niet samenhangen met het verblijf, zoals kleding en schoenen, schoolkosten, kosten voor hobby’s en sport, een nieuwe fiets, etc.

Een voorbeeld

Even een voorbeeld dat het bovenstaande wat verduidelijkt: Mirjam ontvangt na de scheiding van Tygo kinderalimentatie voor hun zoon Chris. Op den duur gaat Chris op hockey en moet Mirjam niet alleen contributie betalen, maar moet er ook een hockeystick, een uniform en overige verplichte sportuitrusting worden aangeschaft. Zij spreekt Tygo aan om de kosten hiervan te verdelen. Tygo kan dit natuurlijk doen, maar hij is hier niet toe verplicht. De reden hiervoor is gelegen in de manier waarop de kinderalimentatie die Tygo betaalt, wordt berekend. Hierin is al rekening gehouden met de verblijfsoverstijgende kosten van Chris. Om te voorkomen dat Tygo hier dubbel aan meebetaalt, moeten deze in de praktijk worden betaald door de ouder bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben, in dit geval Mirjam. Dit is immers vaak de ouder die de kinderalimentatie ontvangt.

Co-ouderschap en verdeling van de kosten

Hoe werkt dit bijvoorbeeld bij co-ouderschap? Veel mensen denken dat in dit geval automatisch alle kosten van de kinderen gelijk worden verdeeld, omdat ook het verblijf gelijk wordt gedeeld. Ook hier geldt echter dat je te maken krijgt met verblijfsoverstijgende kosten. Wie betaalt immers de zwemlessen en studieboeken? Ook in dit geval moet dit worden betaald door degene bij wie de kinderen hun hoofdverblijfplaats hebben. Dit is in principe de ouder op wiens adres de kinderen staan ingeschreven.

Ouders kunnen natuurlijk met elkaar afspreken om ook die verblijfsoverstijgende kosten te verdelen. Als ouders beiden achter deze afspraak staan, is dat natuurlijk een mooie oplossing. De wet zegt in dit geval echter wat anders. Een ouder moet namelijk naar zijn of haar draagkracht bijdragen in de kosten van de kinderen. Dit betekent dus dat de ouder die meer te besteden heeft eigenlijk ook een groter deel van de kosten van de kinderen op zich zou moeten nemen. Het verdelen van alle kosten van de kinderen bij helfte, doet daar geen eer aan. Degene die minder te besteden heeft draagt dan meer kosten dan hij of zij zou moeten dragen.

Flexibiliteit

Hoewel je als alimentatieplichtige niet verplicht bent om naast de kinderalimentatie en verblijfskosten bij te dragen in de overige kosten van de kinderen, zou mijn tip zijn om hier flexibel mee om te gaan. We leven in steeds duurdere tijden en dit wordt zowel door de alimentatieplichtige als de alimentatiegerechtigde gevoeld. Het zou in deze situatie alleszins redelijk zijn om extra bij te dragen waar dit kan. Er moet niet worden vergeten dat jouw kind uiteindelijk degene is die hierbij gebaat is.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises