Lisette Riezebos-Naberman

Een werknemer op non-actief stellen. Dat is bijvoorbeeld verstandig als een werknemer wordt verdacht van diefstal en je nader onderzoek wilt verrichten. Of als sanctie, wanneer een werknemer in strijd met (huis)regels van werkgever heeft gehandeld. Er kunnen dus goede redenen zijn om een werknemer op non-actief te stellen.

Hoofdregel

Maar, dient een werknemer in dat geval te worden doorbetaald? De hoofdregel luidt: ja. De Hoge Raad heeft bepaald dat dit voor risico komt van de werkgever. Dit is anders als hier in de cao van afgeweken is. Dit was het geval bij de cao voor het Levensmiddelenbedrijf: bij schorsing hoefde het loon voor een bepaalde tijd niet doorbetaald te worden. In de huidige cao is deze afwijking helaas niet langer opgenomen. Voor een werkgever is het vanzelfsprekend verstandig om loondoorbetaling in een dergelijke situatie te voorkomen. Dit is mogelijk door dit in de arbeidsovereenkomst van de werknemer op te nemen. Loondoorbetaling kan dan (beperkt) worden uitgesloten.

Uitzondering

In sommige situaties geldt een uitzondering op de hoofdregel. Over één van deze situaties boog de kantonrechter in Amsterdam zich. Wat was het geval? De werknemer heeft een gouden armband gestolen van een klant en deze te koop aangeboden op Marktplaats. De politie doet een inval en neemt de armband in beslag. Vervolgens wordt de werknemer op staande voet ontslagen. Na overleg besluit de werkgever het ontslag echter in te trekken en de werknemer per de oorspronkelijke ontslagdatum op non-actief te stellen, zonder doorbetaling van loon, en hij verzoekt om ontbinding van de arbeidsovereenkomst aan de kantonrechter.

In deze procedure vordert de werknemer vervolgens doorbetaling van loon tijdens de non-actiefstelling. Daar gaat de kantonrechter echter niet in mee. Als er eerst ontslag op staande voet is gegeven, maar dit coulancehalve door de werkgever is omgezet naar een non-actiefstelling, dient het uitblijven van de loondoorbetaling voor rekening van de werknemer te komen. Het loon hoeft niet doorbetaald te worden. Er is met recht onbetaald verlof verleend.

Conclusie

Kortom: bij een non-actiefstelling of schorsing dient het loon van een werknemer doorgaans doorbetaald te worden. Het is anders als in de cao of de arbeidsovereenkomst anders is bepaald. Dan kan loondoorbetaling (beperkt) worden uitgesloten. Het is raadzaam dit overeen te komen. In uitzonderingssituaties geldt daarnaast dat het loon niet doorbetaald hoeft te worden.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises