Teveel drinken tijdens een borrel op het werk kan vergaande gevolgen hebben. Een 58-jarige metselaar kan daarover meepraten. Nadat hij tijdens de jaarlijkse kerstborrel te diep in het glaasje had gekeken en zich misdroeg, werd hij na 25 jaar dienstverband op staande voet ontslagen, zonder recht op enige vergoeding. Zijn onbeheerste gedrag kwam hem duur te staan…

Ontslagen na misdragen

Nadat de werknemer op de betreffende avond te veel alcohol gedronken had, kreeg hij op enig moment ruzie met de directeur. Hoewel hij meermalen gemaand was naar huis te gaan, bleef hij ruzie maken en heeft hij uiteindelijk zelfs de directeur aangevallen. Voor de werkgever was dit reden genoeg voor ontslag op staande voet. Zowel de kantonrechter als later in beroep ook het hof oordeelden dat een bedreiging in deze mate zonder meer een dringende reden voor ontslag kan opleveren.

Geen verzachtende omstandigheden

Dat de werknemer een onberispelijke diensttijd van 25 jaar had, hij direct de volgende dag excuses had aangeboden en het ontslag gezien zijn leeftijd grote gevolgen zou hebben, mocht niet baten. Ook het feit dat hij diabetespatiënt is en de combinatie van zijn ziekte en alcohol geen gelukkige is, maakte het oordeel niet anders. Het gedrag van de werknemer werd als zodanig ernstig beoordeeld, dat het ontslag ondanks zijn persoonlijke omstandigheden toch rechtsgeldig was.  En doordat het gedrag volledig aan hemzelf te wijten was, kwam hem ook geen financiële vergoeding toe. Weliswaar heeft een werknemer in beginsel zonder meer recht op een transitievergoeding bij een ontslag op initiatief van de werkgever, maar wanneer er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen, kan een werknemer dit recht worden onthouden.

Persoonlijke omstandigheden tellen niet snel mee bij ernstig misdragen

In alle gevallen van ontslag op staande voet maakt de rechter een afweging tussen enerzijds de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en anderzijds de aard en de ernst van de reden tot ontslag. Dat leidt er lang niet altijd toe dat het ontslag op staande voet ook als terecht wordt beoordeeld. Maar omdat het ene geval het andere niet is, is het op voorhand moeilijk te voorspellen hoe dit in ieder specifiek geval zal uitpakken. Maar wanneer een feit voldoende ernstig is, zoals de bedreiging van de werkgever als in dit geval, lijken de persoonlijke omstandigheden in ieder geval niet snel te kunnen baten.

Deze column is ook geplaatst in Het Kompas Hardinxveld-Giessendam.

Recente blogs over ontslagzaken

Deel dit artikel

Expertises