Dico Bogerd

Vrijwel iedere supermarktondernemer heeft wel een medewerker waar hij eigenlijk niet tevreden over is; een medewerker die niet goed functioneert in zijn supermarkt. In de praktijk blijkt dat veel ondernemers denken dat ze daar op relatief korte termijn niets mee kunnen en dat ze een jarenlang dossier moeten opbouwen. 

Mits de juiste route wordt gevolgd, kan een werknemer die niet functioneert toch ontslagen worden. Een andere optie is om de medewerker over te plaatsen naar een functie waarin deze wel geschikt zou kunnen zijn; hiervoor gelden lichtere eisen dan voor ontslag. In deze blog richt ik me met name op het ontslag van een niet-goed functionerende medewerker.

Ongeschikt en verbetering

Er gelden twee eisen voor ontslag van een slecht functionerende werknemer:

  1. Er moet duidelijk zijn dat de medewerker niet geschikt is voor het verrichten van zijn functie;

  2. De medewerker moet op tijd op de hoogte worden gesteld en in voldoende mate de gelegenheid krijgen om zijn functioneren te verbeteren.

Uiteraard moet het niet zo zijn dat de supermarktmedewerker door ziekte of lichamelijke/geestelijke gebreken niet goed functioneert. Dan kan geen ontslag vanwege disfunctioneren plaatsvinden.

Tien tips om tot ontslag te komen 

Uit de statistieken blijkt dat ontslag vanwege disfunctioneren vaak wordt afgewezen omdat het niet heel handig aangepakt is. Vandaar dat ik in deze blog een tiental tips geef om toch tot ontslag te kunnen overgaan.

Lees verder op de website van Distrifood.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises