Cornelis Klepper

Grote kans dat u de auto voor vertrek naar warmere oorden nog even laat controleren: u wilt veilig en met een goed gevoel op weg. Terecht: goed onderhoud is belangrijk en kan veel ellende besparen. Iets dat al lang geen aandacht heeft gehad, kan namelijk gebreken gaan vertonen. Zo is het ook met contracten met een lange looptijd. Het huurcontract is daar een mooi voorbeeld van. Oude huurovereenkomsten sluiten vaak niet meer goed aan bij de huidige wensen. Welke mogelijkheden zijn er dan?

Wijziging huurcontract samen regelen

Wanneer huurder en verhuurder het er samen over eens zijn dat het huurcontract aan een update toe is, kunnen zij dat samen regelen. Na wat onderhandelen kan een nieuwe overeenkomst worden opgesteld en ondertekend.

Lastiger wordt het wanneer de huurder niet wil meewerken aan een update van de overeenkomst. De verhuurder kan de huurder tenslotte niet dwingen om nieuwe afspraken met hem te maken. Moet de verhuurder dan maar accepteren dat de huurder tot in lengte van jaren blijft huren onder de oude, ongunstige voorwaarden?

Oneens over wijziging: rechter kan huurovereenkomst beëindigen

Nee, zegt de wet. Als de verhuurder een redelijk voorstel aan de huurder doet om een nieuwe huurovereenkomst te sluiten en de huurder slaat dat aanbod af, dan kan de verhuurder de rechter vragen de (oude) huurovereenkomst te beëindigen. De verhuurder kan dan een nieuwe huurder zoeken en met die huurder een nieuwe overeenkomst sluiten. Deze mogelijkheid bestaat zowel voor verhuur van woonruimte als verhuur van bedrijfsruimte. De spelregels bij bedrijfsruimte zal ik nader uitwerken.

Wijziging huurovereenkomst bij bedrijfsruimte

De huurovereenkomst voor bedrijfsruimte moet worden aangegaan voor minimaal vijf jaar. Als niet wordt opgezegd, loopt de overeenkomst voor nogmaals vijf jaar door. Als de verhuurder een nieuwe overeenkomst wil sluiten, dient hij dit redelijke aanbod tijdens deze tweede termijn te doen. Dit aanbod mag overigens niet uitsluitend zien op een verhoging van de huurprijs. Wel mag verhoging van de huurprijs onderdeel van de wijzigingen zijn, bijvoorbeeld na renovatie van het pand. Accepteert de huurder niet dan kan de verhuurder de overeenkomst opzeggen. Daarbij moet de verhuurder vermelden waarom hij opzegt. Stemt de huurder niet binnen zes weken in met de opzegging, dan kan de verhuurder naar de rechter om de overeenkomst te beëindigen.

De rechter zal vervolgens beoordelen of het aanbod voor een nieuwe overeenkomst redelijk was. Zo ja, dan kan hij de vordering tot beëindiging van de huur toewijzen. De verhuurder is dan vrij om een nieuwe huurder te zoeken. Het is echter ook mogelijk dat de rechter de huurder nog een maand geeft om alsnog akkoord te gaan met de nieuwe huurovereenkomst. Voor de huurder is het dan kiezen of delen: akkoord gaan of verdwijnen.

In procedures over huurzaken is het cruciaal om telkens de juiste stappen te zetten en een goed dossier op te bouwen. Laat u daarom tijdig adviseren door een huurrechtspecialist.

Meer over huurrecht:

 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises