Catia Luis Fula

Tijdens de nadere kerstvakantie wil u voor het eerst na de echtscheiding met uw kinderen op vakantie naar het buitenland. De kinderen staan te springen om in het vliegtuig te stappen en alles op de paklijst is daadwerkelijk in de koffers beland. Tot nu toe verloopt alles dus aardig gesmeerd. Dit totdat de marechaussee u bij de grenscontrole vraagt of u wel toestemming heeft van de andere ouder om met uw minderjarige kinderen op vakantie naar het buitenland te gaan. Waarom is dit eigenlijk nodig?

Na een echtscheiding behouden u en uw ex-partner in principe beiden het ouderlijk gezag over de kinderen. Er is daardoor toestemming nodig van beide ouders voordat kinderen af mogen reizen naar het buitenland. Ook u als ouder bent bij een grenscontrole daarom verplicht om aan te tonen dat u toestemming hebt van de andere ouder om met uw kinderen naar het buitenland te gaan.

De praktijk leert dat niet alle ex-partners toestemming geven voor een vakantie met de kinderen naar het buitenland. Wanneer uw ex-partner weigert toestemming te geven, is het mogelijk om de rechter te verzoeken om vervangende toestemming te verlenen. De rechter beoordeelt dan onder meer of er het risico bestaat dat de kinderen na de vakantie niet meer terugkeren naar Nederland en of het een veilig land betreft. Indien de rechter geen contra-indicaties vaststelt, zal hij de vervangende toestemming verlenen.

Hoewel de gang naar de rechter in dit soort gevallen dus soelaas kan bieden, verdient het aanbeveling om een dergelijke procedure niet in de plaats te laten komen van goed overleg tussen u en uw ex-partner, eventueel met behulp van een onafhankelijke derde. Een juridische procedure kan namelijk een flinke deuk opleveren in de relatie die u als ouders van uw kinderen heeft en brengt daarnaast de nodige kosten met zich mee.

U kunt voor een reis naar het buitenland het beste een ‘Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland’ downloaden via de website van de Rijksoverheid en deze door uw ex-partner in laten vullen. Begin tijdig met het schriftelijk vastleggen van de toestemming en vergeet niet het toestemmingsformulier op de paklijst te zetten. 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises