Jan Willem van Dommelen

Het aantal ongelukken op de werkvloer is toegenomen. Eerst even wat cijfers. In 2017 werden meer dan 1300 bedrijfsongevallen gemeld.  Zo’n  1,6 procent van de werknemers krijgt een ongeluk op de werkvloer. In 2015 was dat minder, namelijk 1,4 procent.  Het wordt er dus niet veiliger op.

Sectoren

Je zou denken dat dit vooral voor de bouw geldt. Maar die heeft opvallend genoeg juist minder te maken gehad met ongevallen het afgelopen jaar. In de vervoerssector, de landbouw, industrie en horeca zijn relatief veel ongelukken en was er ook sprake van groei. Nog niet is duidelijk, waarom.

Nog iets opmerkelijks: steeds vaker melden zich bij ons op kantoor mensen die in de zorg werken en daar een ongeval oplopen omdat ze ‘aangevallen’ worden door zorg-cliënten. Door personeelstekort staan de zorgverleners er vaak alleen voor en zijn dan kwetsbaar voor ongeremd gedrag van hun patiënten. Werkgevers zijn dan vaak aansprakelijk.

Jongeren

Bijzonder is ook dat jongeren relatief vaak te maken hebben met bedrijfsongevallen. Dat komt - denken we - vooral omdat jongeren vaker een uitzendcontract hebben. Daar werken ze vaak maar kort en er is veel verloop. Bovendien wordt veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten in de sectoren waar relatief veel arbeidsongevallen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan seizoenarbeiders in de landbouw. Dat vooral jongeren vatbaar zijn voor bedrijfsongevallen lijkt ermee te maken te hebben dat ze de risico’s nog niet voldoende kunnen inschatten en nog niet voldoende ervaring hebben. Ook nemen de beroepsziekten toe: een burn-out, een muisarm, rugklachten of ingeademde asbest.

Uitzendkrachten en zzp-ers

Het goede nieuws is dat het voor de aansprakelijkheid van een werkgever niet uitmaakt of je in loondienst bent of als uitzendkracht werkt. Zelfs ZZP-ers kunnen soms aanspraak maken op schadevergoeding. Formeel is ZZP’er een zelfstandig ondernemer zonder personeel. In de rechtspraak is echter uitgemaakt dat deze zelfstandigheid maar heel betrekkelijk is en wordt de ZZP’er, voor wat betreft de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, in sommige gevallen gelijk gesteld met een werknemer.

Aansprakelijkheidsverzekering werkgever

Werkgevers zijn al heel snel aansprakelijk voor ongevallen op het werk. Toch zijn veel werknemers terughoudend om hun werkgever aansprakelijk te stellen, omdat zij een verstoring van de arbeidsverhouding vrezen. Vergeet dan niet dat de meeste werkgevers zijn verzekerd voor de risico’s van de schadelijke gevolgen van een ongeval op het werk. In dat geval wordt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ingeschakeld en zal deze verzekeringsmaatschappij de schadeafwikkeling van de werkgever overnemen. In dat geval komt u als slachtoffer van een arbeidsongeval dus niet tegenover uw werkgever te staan, maar heeft u te maken met de verzekeringsmaatschappij.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises