Dico Bogerd

Moet een arbeidsconflict eerst opgelost zijn voordat een start kan worden gemaakt met de re-integratie? En is ontslag op staande voet een gepaste sanctie als de werknemer weigert de werkzaamheden te hervatten? Over deze vragen boog het Hof Arnhem-Leeuwarden zich vorige week.

Het Hof oordeelt in deze zaak over een werkneemster die weigert in gesprek te gaan met haar werkgever over re-integratie. Diverse afspraken worden gemaakt en werkneemster komt niet opdagen. Het UWV oordeelt vervolgens in een deskundigenoordeel dat werkneemster onvoldoende doet aan re-integratie.

Daarop wil werkgever mediation en gelijktijdige hervatting van het opbouwschema door werkneemster. Werkneemster stelt als eis dat eerst de mediation moet zijn doorlopen en dat ze pas daarna weer gaat werken. Werkneemster weigert om deze reden op 4 augustus jl. opnieuw een gesprek met werkgever. Daarop ontslaat werkgever haar op staande voet.

Het Hof laat het ontslag in stand. Werkneemster had niet eerst oplossing van het arbeidsconflict mogen eisen en pas daarna willen gaan re-integreren. Het hof oordeelt dat de instructies van werkgever om te verschijnen voor gesprekken over haar re-integratie redelijk waren, maar dat werkneemster “hardnekkig en zonder gegronde reden heeft geweigerd om daaraan te voldoen”. Het niet-verschijnen op het laatste gesprek was voor werkgever de terechte druppel die de emmer deed overlopen. Het ontslag blijft daarom in stand.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises