Lastig, een collega die de kantjes ervan afloopt of een medewerker die de juiste vaardigheden mist om zijn werk goed te kunnen doen. Iedereen kent wel iemand die zijn werk slecht doet. Uit een recente rechterlijke uitspraak blijkt dat zorgvuldigheid is vereist om zo’n medewerker te kunnen ontslaan.

In deze zaak wenste een onderneming afscheid te nemen van een commercieel medewerkster waarvan sinds 2012 het functioneren niet optimaal was. Werkgever heeft echter onvoldoende gedaan om het functioneren te helpen verbeteren en ook onvoldoende haar tekortkomingen vastgelegd. Daar staat tegenover dat de medewerkster zelf om extra begeleiding en scholing heeft gevraagd, maar dit niet heeft gekregen. Bovendien heeft de werkgever haar functie gewijzigd in administratief medewerkster, een functie waarvan is gebleken dat deze geen toegevoegde waarde had voor de onderneming. Ook blijkt uit diverse e-mails tussen leidinggevenden dat geprobeerd is een verstoorde arbeidsverhouding te creëren en is zij meerdere malen op onheuse wijze bejegend.

Zie ook: Overmatig ziekteverzuim, grond voor ontslag?

Aangezien de medewerkster uiteindelijk zelf ook wilde vertrekken, komt de rechter tot het oordeel de arbeidsovereenkomst te ontbinden, maar wel met toewijzing van een forse vergoeding aan werknemer. Naast een verplichte transitievergoeding van ruim € 15.000,- wordt werkgever veroordeeld tot een billijke vergoeding van € 45.000,-. De rechter wijst een hoge ontslagvergoeding toe om een afschrikwekkend signaal af te geven dat het gedrag van werkgever afkeurenswaardig was.    

Uit deze uitspraak blijkt andermaal dat dossieropbouw zorgvuldigheid vereist. Dat wil zeggen dat een werknemer erop aangesproken wordt als hij zijn werk niet goed doet en in de gelegenheid wordt gesteld zich te verbeteren. Dit traject kan worden ingezet door met enige regelmaat gesprekken te voeren en het besprokene schriftelijk vast te leggen. Als intensieve begeleiding onvoldoende werkt, kan het een optie zijn externe hulp in de vorm van scholing of coaching aan te bieden. Als na verloop van tijd geen verbetering optreedt en een eventueel ontslag is besproken, kan de rechter met succes worden verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Deze column is ook geplaatst in Het Kompas Hardinxveld-Giessendam.

Deel dit artikel

Expertises