Cornelis Klepper

De huizenmarkt maakt momenteel een roerige tijd door. Woningen worden steeds duurder. Het einde is daarbij nog niet in zicht. Vooral voor kopers is het een lastige tijd. Voor een woonhuis zijn, vooral in het stedelijke gebied, vaak talloze gegadigden. Als koper ben je dan ook blij als uiteindelijk een deal is bereikt.

Casus

Een gegadigde voor een woning, Patrick, heeft eindelijk beet: hem wordt de koop van het huis gegund. De koopovereenkomst, met daarin de afgesproken prijs, is echter nog niet getekend. Plots is daar een andere kaper op de kust. Een potentiële koper wil snel het betreffende huis kopen en biedt zo’n €15.000,- meer dan Patrick.

De verkopend makelaar benadert vervolgens Patrick met de vraag of hij zijn bod met €15.000,- wil verhogen. Anders zou de koop voor hem op losse schroeven komen te staan. Uiteindelijk wordt, met instemming van de makelaar, de gouden middenweg gevonden. Patrick maakt per bank direct €5.000,- over aan de verkoper, zonder dat de koopsom in de contract wordt aangepast. Zo kan toch de koop met hem worden beklonken.

Makelaar

Door een bedrag direct aan de verkoper over te maken, werd feitelijk €5.000,- van de koopsom van de woning onttrokken. Dat is in strijd met de wettelijke bepalingen omtrent de overdrachtsbelasting. Over de overgemaakte € 5.000,- werd deze belasting namelijk niet betaald.

Patrick was zich hier niet van bewust, en vindt dat de NVM-makelaar kwalijk heeft gehandeld. De makelaar heeft hem namelijk niet geïnformeerd over de ontoelaatbaarheid van deze handeling. De makelaar heeft volgens hem niet gehandeld volgens de NVM-erecode. Daarom dient hij een klacht in bij de Stichting Tuchtrechtspraak NVM.

De Raad van Toezicht West van de NVM (hierna: Raad) verklaart de klacht van Patrick gegrond. De Raad bepaalt namelijk dat van de makelaar mocht worden verlangd dat hij zijn wederpartij zou informeren over de gevolgen voor de overdrachtsbelasting van de betreffende handeling. De Raad oordeelt dat de makelaar Patrick niet of onvoldoende duidelijk en onomwonden op deze (mogelijke) consequenties heeft gewezen. Dat is klachtwaardig.    

De moraal

Van een verkopende NVM-makelaar wordt dus verwacht dat hij kopers op een juiste en volledige manier informeert, ook wat betreft de overdrachtsbelasting. De taak van de makelaar brengt mee dat hij moet wijzen op strijd met de wet bij creatieve oplossingen. Kopers die niet goed zijn geïnformeerd, kunnen later hun gram halen bij de Stichting Tuchtrechtspraak NVM.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises