Dico Bogerd

Mag je een werknemer na het maximaal aantal tijdelijke contracten via een uitzendbureau 'teruglenen' om zo te voorkomen dat deze een vast contract krijgt? De rechtbank Zeeland-West-Brabant stond dit recent toe.

Het betreft een wat tragische situatie. Werknemer is na drie tijdelijke contracten voor de keuze gesteld: óf we nemen afscheid óf je treedt in dienst bij uitzendbureau X  en dan lenen we je weer terug. Omdat hij geen keus heeft, kiest werknemer hiervoor. Feitelijk verandert er niets voor hem. 

Als hij na een jaar een auto-ongeluk krijgt, starten zowel 'werkgever' als het uitzendbureau een verzuimtraject op. Het uitzendbureau beëindigt na twee maanden het contract. 

Het opstarten van de verzuimbegeleiding is onvoldoende om uit te gaan van een schijnconstructie, aldus de kantonrechter. 

De vraag waar de kantonrechter zich voor gesteld ziet is of er een rechtsgeldige uitzendovereenkomst tot stand is gekomen, of dat werknemer feitelijk in dienst is gebleven bij werkgever en hij als gevolg daarvan een contract voor onbepaalde tijd heeft. 

De kantonrechter oordeelt dat aan de wettelijke definitie van een uitzendovereenkomst is voldaan. De Hoge Raad (Care4Care) heeft geoordeeld dat niet vereist is of de uitzender partijen bij elkaar heeft gebracht. 

Het opstarten van de verzuimbegeleiding is onvoldoende om uit te gaan van een schijnconstructie, aldus de kantonrechter. Het was werknemer duidelijk dat hij in dienst trad van het uitzendbureau. Dat hij nooit een functioneringsgesprek met het uitzendbureau heeft gehad doet daar niets aan af. 

Bijzonder is dat werkgever erkent dat hij werknemer geen onbepaalde tijdscontract wilde aanbieden en dat dit de reden was om het op deze wijze te doen. De kantonrechter merkt op dat werknemer toch graag wilde blijven werken en dat deze dus geen andere mogelijkheid had dan bij het uitzendbureau in dienst te treden. Het was dan ook de bedoeling van beide partijen om dit zo te doen. 

Dus worden de vorderingen van werknemer afgewezen en staat de kantonrechter deze constructie toe.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises