Mag je meerwerk in rekening brengen? Zes tips om discussie te voorkomen.

mr. C.T. (Cornelis) Klepper


Het is menig opdrachtgever in een (ver)bouwproject al eens overkomen: de factuur valt hoger uit dan de offerte. Niet zelden komt dit doordat de aannemer meerwerk in rekening brengt. Is de opdrachtgever tevreden over de kwaliteit en had hij gerekend op extra kosten, dan is er weinig aan de hand. Vervelende r is het als de extra kosten onverwacht zijn. In dat geval kan discussie ontstaan over de vraag of de opdrachtgever het extra werk moet betalen. Sterker: meerwerk is een van de meest voorkomende aanleidingen voor bouwgeschillen. Lees daarom onderstaande spelregels en tips!

De spelregels

Wanneer mag de aannemer meerwerk in rekening brengen, en wanneer niet? De wet geeft een helder antwoord op die vraag. Als de opdrachtgever iets wil toevoegen of veranderen aan het afgesproken werk, spreken we van meerwerk. De aannemer kan alleen de kosten van meerwerk in rekening brengen als hij de opdrachtgever van te voren heeft verteld dat deze veranderingen een kostenverhoging meebrengen. Heeft de aannemer daar niet tijdig op gewezen, dan hoeft de opdrachtgever het meerwerk niet te betalen. Deze regel geldt niet als de opdrachtgever zelf had moeten begrijpen dat zijn wensen zouden leiden tot extra kosten. Of de opdrachtgever dat zelf had moeten begrijpen, is mede afhankelijk van zijn kennis en expertise op het betreffende gebied. Overigens is in de rechtspraak een uitwerking van deze wettelijke regel ontwikkeld: als de aannemer waarschuwt voor extra kosten, moet hij ook een reëel inzicht geven in de hoogte van die kosten. Dit is vooral belangrijk als de extra kosten erg hoog zijn in verhouding met de oorspronkelijke aanneemsom. De Hoge Raad heeft zich echter nog niet uitgesproken over deze ‘extra spelregel’, waardoor nog niet helemaal zeker is of die regel stand houdt.

Tips voor de praktijk

Om discussie achteraf te voorkomen doen aannemers er goed aan de volgende tips in het achterhoofd te houden:

 1. Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk welke werkzaamheden er worden verricht voor de overeengekomen aanneemsom.
 2. Meld zo snel mogelijk, schriftelijk, dat de verandering die de opdrachtgever voor ogen heeft, leidt tot extra kosten.
 3. Geef een indicatie van de verwachte extra kosten die het meerwerk meebrengt, het liefst zo nauwkeurig mogelijk.
 4. Vraag om een schriftelijke bevestiging van de opdracht tot meerwerk als de opdrachtgever deze mondeling meedeelt.
 5. Geef de opdrachtgever de gelegenheid om een afweging te maken over het meerwerk zodra hij op de hoogte is van de extra kosten.
 6. Onthoud: een korte bevestiging van de extra kosten is minder duur dan een juridische procedure over de verschuldigdheid van deze kosten.

Heeft u vragen over de vergoeding van meerwerk, of wilt u sparren over de manier waarop u hiermee omgaat binnen uw bedrijf? Neem dan contact op met onze bouwrechtspecialisten.

Laatste blogs

Blog

Illegale hotelexploitatie

mr. drs. J. (Jaco) van den Brink

Een huidige tendens binnen gemeenten is het tegengaan van illegale praktijken rondom het (toeristisch) verhuren van woningen.

lees verder

Blog

De ouderdomsclausule bij de (ver)koop van een...

mr. A.H. (Arnold) Vedder

Ouderdomsclausules kunnen voorkomen dat je als koper van een huis je de verkoper succesvol kunt aanspreken voor een gevonden gebrek.

lees verder
alle blogs

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA