Dico Bogerd

Van tijd tot tijd krijgen we er allemaal wel eens mee te maken. Er is – al dan niet gedwongen – afscheid genomen van een medewerker die niet goed functioneerde. Vervolgens wordt er na enige tijd een referentie ingewonnen door de potentiële nieuwe werkgever van de ex-medewerker. Mag je dan een negatieve referentie afgeven? Mag je neutraal blijven? Of moet je juist de harde waarheid vertellen?

Een negatieve referentie

Over zo’n situatie is in augustus 2018 door het Hof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld. Een werkgever had bij een referentieverzoek een negatieve verklaring afgegeven. Hij had vertelt aan de potentieel nieuwe werkgever dat de ex-werknemer was ontslagen (op staande voet), dat vrouwelijke collega’s zich onzeker bij hem voelden en dat hij nooit een verklaring van goed gedrag heeft ingeleverd.

Een schriftelijke afwijzing

De potentiële nieuwe werkgever besluit vanwege deze negatieve referentie de man niet aan te nemen en deelt hem een en ander ook schriftelijk mee. Overigens is het zeer opmerkelijk dat de man zelf de ex-werkgever (waar hij dus op staande voet ontslagen was) als referentie heeft opgegeven.

Vervolgens besluit de ex-werknemer zijn vorige werkgever aansprakelijk te stellen voor de afwijzing die hij heeft gehad als gevolg van de negatieve referentie. Hij vordert volledige vergoeding van alle schade die hij lijdt.

Een gerechtelijke uitspraak

Het Hof oordeelt dat je als ex-werkgever een correct beeld van de betrokken persoon moet verstrekken, als daar om gevraagd wordt. Als uitgangspunt geldt hierbij dat wanneer een sollicitant in een sollicitatieprocedure zijn ex-werkgever aanwijst als referent, hij daarmee toestemming geeft in het afgeven van gegevens over zijn persoon en over zijn functioneren. Aan de AVG is daarmee voldaan.

Deze informatie kan zowel positief als negatief voor de persoon in kwestie uitpakken. Wanneer een sollicitant bepaalde negatieve informatie van de referentie over zijn persoon of functioneren wil uitsluiten, dient hij dat expliciet bij de referent aan te geven. De referent kan dan op zijn beurt een afweging maken of hij nog wel een referentie wil afgeven. Hij zal een correct beeld van de betrokken persoon aan de ‘potentiële’ werkgever moeten verstrekken.

Een complete referentie

Sterker nog: het onthouden van noodzakelijke informatie kan immers aansprakelijkheid tegenover de nieuwe werkgever opleveren. Bij het verstrekken van een referentie geldt daarom als uitgangspunt dat zo veel mogelijk relevante informatie, ofwel informatie die van belang is voor het functioneren van de sollicitant, aan de potentiële werkgever moet worden verstrekt.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises