Dico Bogerd

In meerdere edities van Distrifood hebben we de laatste tijd kunnen lezen over ondernemers die te maken hadden met stelend personeel, waarbij forse bedragen zijn gestolen.  Afgezien van de hoogte zijn dit geen incidenten. Keer op keer komt dan de vraag naar boven: hoe kan ik dit voorkomen?

In de meeste situaties komt het dan toch aan op het gebruik van camerabeelden. In procedures zien we dat werknemers steeds vaker proberen om met een beroep op de privacy en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) deze beelden buiten het bewijs te houden.

Wanneer zijn camerabeelden toegestaan als bewijs?

Werkgevers mogen camera’s ophangen maar moeten daarbij wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De werkgever moet ten eerste een gerechtvaardigd belang hebben bij het ophangen van de camera’s. Inmiddels is in de rechtspraak erkend dat de supermarktondernemer zeker een gerechtvaardigd belang heeft bij camera’s.

Naast het gerechtvaardigd belang moeten de camera’s ook noodzakelijk zijn. Met andere woorden: het doel, namelijk het tegengaan van fraude en diefstal, moet niet op een andere manier te bereiken zijn. Ook dat is in de rechtspraak voor supermarkten erkend. Zo is onder meer zelfs geoordeeld dat het ophangen van camera’s bij de garderobe is toegestaan, vanwege het feit dat dit bij uitstek een plaats is waar eventueel diefstal kan plaatsvinden. Anderzijds mag de inbreuk niet verder gaan dan nodig is. Een camera in het toilet is bijvoorbeeld niet toegestaan.

Zo is de Mediamarkt wel op de vingers getikt omdat ze gebruik maakte van mysteryshoppers die verborgen cameraopnames maakten van het personeel. Verborgen camerabeelden zijn echter niet snel toegestaan; er moet dan wel sprake zijn van een ernstige verdenking van diefstal. Bovendien wisten de medewerkers ook niet van te voren dat dit kon gebeuren.

Leg gebruik van camera vast in uw huisregels

Wat van groot belang is, is dat duidelijk vastgelegd wordt in de huisregels met welk doel de camerabeelden worden opgenomen en dat ze kunnen worden gebruikt bij diefstal door klanten of medewerkers. Ook is het verstandig om op te nemen dat bij verdenking van diefstal ook gebruik kan worden gemaakt van verborgen camera’s. Bij een ernstige verdenking van diefstal, is het de werkgever dan ook toegestaan om (tijdelijk) gebruik te maken van een verborgen camera. Ook hiervoor geldt dat het niet op een andere manier te realiseren moet zijn en dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is.

In de praktijk zijn rechters overigens niet snel genegen om camerabeelden buiten het bewijs te houden. Zelfs als het niet geheel volgens de privacyregels is gegaan, dan nog wordt het vaak wel toegelaten tot het bewijs. Bij het bepalen van een billijke vergoeding kan echter soms toch meespelen of de ondernemer alles netjes volgens de regels heeft gedaan. Mijn advies is dan ook: laat het er niet op aankomen en zorg dat u uw huisregels goed op orde heeft!

Deze blog is ook als column geplaatst in Distrifood, 27 mei 2017.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises