Dico Bogerd

Mag een werknemer zich direct na afloop van zijn proeftijd op laten nemen in een verslavingskliniek met behoud van loon? Of had de werknemer de verslaving uit zichzelf moeten melden voordat de proeftijd was afgelopen? Of misschien zelfs al voordat hij in dienst trad?

De kantonrechter Leeuwarden moest zich over deze vragen buigen. Een werknemer heeft zich 3 dagen na afloop van zijn proeftijd laten opnemen in een kliniek vanwege een alcoholverslaving. De werkgever voelt zich enigszins voor de gek gehouden en wil het loon van de werknemer niet meer doorbetalen.

Standpunt werkgever

Werkgever voert daar een drietal redenen voor aan.

Ten eerste vindt de werkgever dat de werknemer een relevante medische beperking heeft verzwegen bij indiensttreding. Dat mag volgens de wet namelijk niet. Als er een sprake is van een relevante medische beperking, dan moet je dat als werknemer melden.

Ten tweede vindt de werkgever dat de werknemer op z’n minst tijdens de proeftijd had moeten melden dat hij direct zou worden opgenomen in de kliniek. Hij wist immers al dat hij zou worden opgenomen.

Tenslotte vindt de werkgever ook dat de werknemer zelf zijn ziekte heeft veroorzaakt. Hij heeft er zelf voor gekozen om overmatig alcohol te gebruiken. Met andere woorden: eigen schuld.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter wijst de standpunten van de werkgever af. Uitgangspunt van de wet is dat het loon moet worden doorbetaald tijdens ziekte. Vervolgens is het mogelijk om daar een uitzondering op te maken, maar daar gelden strikte eisen voor.

Opvallend is dat de kantonrechter de alcoholverslaving geen relevante medische beperking vindt voor de functie die de werknemer bij de supermarkt zou verrichten. Er zou iets voor te zeggen zijn dat dit voor iedere functie binnen de supermarkt een relevante medische beperking is.

De kantonrechter neemt verder mee dat de werknemer twijfelde over opname. Dit twijfelen is inherent aan de verslaving. Er is dus niet met zekerheid te zeggen of de werknemer al tijdens de proeftijd wist dat hij zou worden opgenomen.

Tenslotte vindt de kantonrechter dat, ook al weet je dat je ziek kan worden van overmatig alcoholgebruik, dat dit nog steeds geen grond is om het loon te stoppen.

De slotsom is dus dat de werkgever 'gewoon' het loon moet doorbetalen.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises