Cornelis Klepper

Een franchiseovereenkomst komt nooit alleen. Er moet immers ook een pand gehuurd worden, en wellicht moeten er apparaten of machines worden geleased. Maar sluiten deze contracten aan bij uw franchiseovereenkomst?

Het is verstandig om dergelijke overeenkomsten aan te laten sluiten bij de franchiseovereenkomst. In de praktijk zien we bijvoorbeeld dat de huurovereenkomst vaak dezelfde looptijd heeft als de franchiseovereenkomst. Logisch: als de franchise eindigt, wilt u in veel gevallen niet langer huren op die locatie. Overigens heeft ook de formule er baat bij als de huur tegelijkertijd met de franchise eindigt, er moet immers gezocht worden naar een nieuwe franchisenemer.

Samenhangende overeenkomsten

Ook zonder dat partijen afspraken daarover maken kan er samenhang zijn tussen twee overeenkomsten. Juristen spreken van samenhangende overeenkomsten als er een zodanig nauwe samenhang tussen twee overeenkomsten bestaat dat wanprestatie bij de ene overeenkomst gevolgen heeft voor de andere overeenkomst. Het bijzondere is dat dit zelfs kan gelden als de twee overeenkomsten niet tussen dezelfde partijen zijn gesloten.

Recent zagen we in de rechtspraak een voorbeeld van een situatie waarbij mogelijk sprake was van samenhangende overeenkomsten. Het ging om een ondernemer met een sportschool, die zich aansloot bij een franchiseformule: Fit4You. In de franchiseovereenkomst was bepaald dat de ondernemer een cardioscan moest aanschaffen of leasen. De franchisegever regelde de lease van het apparaat voor de ondernemer. Het leasecontract werd echter gesloten tussen de ondernemer en de leasemaatschappij. Het maandelijkse leasebedrag zou de franchisegever terugbetalen aan de ondernemer. Na verloop van tijd voldeed de franchisegever niet meer aan die verplichting.

'Economische samenhang' tussen contracten is belangrijk

De ondernemer vond daarom dat hij ook zijn betalingen aan de leasemaatschappij mocht opschorten. Volgens hem hangen de franchiseovereenkomst en de leaseovereenkomst met elkaar samen. Daar komt bij dat het contract via de franchisegever is gesloten. Vervolgens ontbindt de leasemaatschappij het contract en wordt er geprocedeerd over de vraag of de ondernemer zijn betalingen had mogen opschorten.

Het gerechtshof oordeelt dat in dit geval geen sprake is van samenhangende overeenkomsten, vooral omdat de leasemaatschappij niet betrokken was bij het project. Er was dus onvoldoende economische samenhang tussen de overeenkomsten.

Mijn advies is dan ook: let goed op welke contracten tegelijk met het franchisecontract moeten eindigen en zorg dat dit ook zo wordt vastgelegd!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises