De kantonrechter heeft op 12 april 2018 geoordeeld dat Albert Heijn persoonlijke toeslagen van overgenomen werknemers niet mag afbouwen. Ook moeten die toeslagen verhoogd worden met de cao-loonsverhogingen.

Dat bepaalde de kantonrechter in een zaak van FNV tegen Albert Heijn over overgenomen werknemers die bij franchisenemers een hoger loon hadden dan het cao-loon. De door Albert Heijn gehanteerde 'mandjesvergelijking', waarbij het loon van die werknemers via een persoonlijke toeslag wordt aangevuld tot het loon dat ze bij de franchisenemer hadden, is niet in overeenstemming met de wet.

De situatie zoals die zich hier voordeed komt regelmatig voor. De formule, in dit geval AH, neemt een winkel over van een franchisenemer inclusief het personeel. 'Die overname van personeel is juridisch gezien een overgang van onderneming', aldus Dico Bogerd, arbeidsrechtsadvocaat bij BVD advocaten. 'In dat geval gaan alle arbeidsvoorwaarden die de werknemers hadden over op de overnemende partij, dus AH.'

'Wat regelmatig voorkomt is dat de werknemers bij de franchisenemer meer verdienen dan op grond van de cao verplicht is. In dit geval was dat ook zo. AH heeft vervolgens de medewerkers het loon conform cao aangeboden en via een persoonlijke toeslag het loon aangevuld tot het oude niveau. Echter, deze persoonlijke toeslag werd niet verhoogd met loonsverhogingen op grond van de cao en werd ook afgebouwd. Daar gaat het mis. De arbeidsvoorwaarden bij AH zijn dan immers minder dan bij de franchisenemer. De kantonrechter geeft dan ook aan dat dit niet is toegestaan op grond van de rechtspraak die het Europese Hof heeft gewezen.'

Deel dit artikel