Dico Bogerd

Uit recente rechtspraak blijkt dat het risico op een billijke vergoeding groot is bij ontslag op staande voet van een zieke medewerker.

Twee weken geleden moest het Hof Den Haag oordelen over de situatie dat een medewerker op staande voet ontslagen was, omdat hij zijn re-integratieverplichtingen niet nakwam. De werknemer weigerde aangepaste arbeid te verrichten. Na een keer gewaarschuwd te zijn heeft werkgever hem op staande voet ontslagen.

Het Hof Den Bosch dat de zieke werknemer recht heeft op een billijke vergoeding. De werkgever had een loonstop moeten toepassen en had niet direct tot ontslag op staande voet mogen overgaan.

Tot zover is het niet nieuw. Als het ontslag op staande voet onterecht is gegeven kan de werknemer aanspraak maken op een billijke vergoeding. Wat interessant is, is de wijze van bepalen van de billijke vergoeding. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding beoordeelt het Hof wanneer de werknemer anders ontslagen had kunnen worden. Volgens het Hof zou dat pas na twee jaar ziekte mogelijk zijn geweest.  Aangezien de werknemer nog maar 2 maanden ziek is, krijgt hij daarom zijn inkomensderving over 22 maanden (!) als billijke vergoeding mee.

Bij onterecht ontslag op staande voet van een zieke werknemer met een fors salaris, kan dit leiden tot een forse billijke vergoeding!

Lees meer over ontslag op staande voet: 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises