Lisette Riezebos-Naberman

Joop werkt al 38 jaar bij dezelfde werkgever en gaat bijna met pensioen. De laatste jaren botert het niet meer tussen hem en zijn werkgever. Daarom wil zijn werkgever graag dat Joop vervroegd met pensioen gaat. Hij biedt Joop dan ook een regeling aan waarbij hij een vergoeding krijgt om het AOW-tekort aan te vullen. Joop en zijn werkgever discussiëren hierover. Werkgever doet een voorstel, maar Joop wijst dat af. Werkgever biedt Joop daarop nog een voorstel aan, dit keer gegoten in een concept beëindigingsovereenkomst. Een manier om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te beëindigen, zonder tussenkomst van een rechter.

Joop besluit het voorstel te accepteren: hij belt de directeur op en bevestigt dit gesprek vervolgens per WhatsApp aan zijn leidinggevende:

‘Goedemorgen

Ik heb [directeur] aan de lijn gehad.

En afgesproken dat ik het laatste voorstel accepteer. Vandaag nog even contact?’

Als zijn leidinggevende op 15 juni via WhatsApp aangeeft dat ze de overeenkomst wil opstellen, reageert Joop:

‘Op 12 mei heb ik [directeur] gebeld dat ik akkoord was.’

De leidinggevende stelt vervolgens de definitieve beëindigingsovereenkomst op, met als datum 15 juni. Joop tekent de overeenkomst niet en stuurde deze ook niet terug naar zijn werkgever.

Na een tijdje meent Joop dat de afgesproken vergoeding veel te laag is. Hij wil daarom gewoon weer aan het werk of een hogere vergoeding ontvangen. Omdat zijn werkgever hem niet langer toestaat te werken, start Joop een procedure. De kantonrechter buigt zich daarom over de vraag of de bevestiging per telefoon en WhatsApp genoeg is. Of moest Joop de schriftelijke overeenkomst tekenen en terugsturen?

Het oordeel is duidelijk: de bevestiging per telefoon en WhatsApp is genoeg. Een beëindigingsovereenkomst hoeft niet per se ondertekend te worden. Joop heeft zelf besloten om te appen dat hij het voorstel heeft geaccepteerd. Daarbij stond hij onder geen enkele tijdsdruk. Ook is het volkomen duidelijk om welk voorstel het gaat.

Als een werknemer mondeling of schriftelijk aangeeft akkoord te zijn met de beëindigingsovereenkomst, is dan ook een geldige beëindigingsovereenkomst gesloten. Daarbij is schriftelijk het meest verstandig vanwege bewijskwesties. Als bewijs is een WhatsApp-bericht al voldoende!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises