Natasja Barské-Gelling

Enige jaren geleden is de wijze van berekening van kinderalimentatie gewijzigd. De reden hiervan was dat men vond dat het eenvoudiger moest.

Enige jaren geleden is de wijze van berekening van kinderalimentatie gewijzigd. De reden hiervan was dat men vond dat het eenvoudiger moest. De hoop was dat het hierdoor makkelijker zou zijn om zelf uit te rekenen hoeveel kinderalimentatie iemand kan betalen.

De systematiek is als volgt: op basis van ieders inkomen bereken je de kosten van de kinderen. Vervolgens wordt op basis van een formule gekeken wie welk deel van de kosten kan betalen. In deze formule wordt geen rekening gehouden met de echte lasten, maar die worden berekend aan de hand van het inkomen. Om een voorbeeld te geven: de woonlasten worden becijferd op 30% van het inkomen (in plaats van wat er echt aan huur/hypotheek wordt betaald). Bij een netto inkomen van € 2.500,- per maand wordt dus uitgegaan van een woonlast van € 750,- per maand. Ook als diegene in werkelijkheid veel minder betaalt.

Dit kan soms onredelijk uitpakken. Zo kan het voorkomen dat iemand op basis van de formule onvoldoende kan bijdragen, terwijl diegene in werkelijkheid veel lagere woonlasten heeft dan waarmee wordt gerekend. In dat geval is het mogelijk dat diegene op basis van zijn of haar werkelijke woonlasten wel degelijk in de kosten van de kinderen kan voorzien.

Recent heeft de Hoge Raad bepaald dat in dat geval gerekend moet worden met de werkelijke, lagere woonlast. Op zich is dit heel begrijpelijk. Alleen blijkt hier maar weer eens uit dat het berekenen van alimentatie écht maatwerk is en blijft. 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises