Dico Bogerd

Op 1 juni 2017 oordeelde de kantonrechter Amsterdam over de vraag of een thuiswerkdag een arbeidsvoorwaarde is. Als dit namelijk zo is, gelden voor de wijziging daarvan strenge voorwaarden.

Situatie

De werknemer mocht iedere vrijdag thuiswerken van werkgever. Nadat er kritiek op zijn functioneren ontstond, werd de werknemer verzocht om ook op de vrijdagen op kantoor te komen werken. De werknemer ging daarmee akkoord, voor zolang het verbetertraject liep.

Als daarna blijkt dat de werknemer weer goed functioneert, wil de werknemer op de vrijdagen weer gaan thuiswerken. De werkgever weigert dit toe te staan. In de procedure die volgt voert de werknemer aan dat het gaat om een arbeidsvoorwaarde die werkgever niet eenzijdig mag wijzigen.

Oordeel

De afspraak over het thuiswerken stond niet in de arbeidsovereenkomst. Desondanks oordeelt de kantonrechter toch dat het een arbeidsvoorwaarde is geworden, omdat de werknemer al vanaf het begin van het contract op vrijdag thuis werkt. Voor de vraag of de thuiswerkdag een arbeidsvoorwaarde is, zijn dus de omstandigheden van doorslaggevende betekenis.

Vervolgens is de vraag of de werkgever deze arbeidsvoorwaarde eenzijdig mag wijzigen. Aan de hand van het arrest van de Hoge Raad (Stoof/Mammoet) gaat de kantonrechter na of het van de werknemer gevergd kan worden om de wijziging te aanvaarden. Omdat de werkgever een verband kon aantonen tussen het verbeteren van het functioneren en het aanwezig zijn op kantoor op de vrijdagen, is het voorstel van werkgever redelijk en mag dit van werknemer gevergd worden. Daarbij speelde ook mee dat het voor werknemer niet heel ingrijpend is om de vrijdagen op kantoor te werken; hij woont niet ver van kantoor. Het voorstel van werkgever om het naar één keer per maand te wijzigen, was volgens de rechter dan ook niet onredelijk.

Kortom: hoewel thuiswerken als een arbeidsvoorwaarde is te kwalificeren, betekent dit niet dat de werkgever geen wijziging mag aanbrengen. Met de juiste argumenten kan ook deze arbeidsvoorwaarde eenzijdig worden gewijzigd.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises