Catia Luis Fula

De financiële situatie van mensen verandert voortdurend. Zeker tijdens de coronacrisis is die kans heel reëel. Het recht biedt de mogelijkheid om in allerlei situaties de alimentatie te wijzigen.

De financiële situatie van mensen verandert voortdurend. Wanneer een alimentatieplicht wordt vastgesteld als partners uit elkaar gaan, is dit met name gebaseerd op de financiële situatie zoals deze was op het moment van de scheiding. Na verloop van tijd kan er veel veranderen, waardoor de maandelijkse alimentatiebetalingen niet meer op te brengen zijn.

Zo hebben veel mensen tijdens de huidige coronacrisis bijvoorbeeld hun inkomen zien verminderen of zelfs helemaal weg zien vallen. De alimentatie kan niet in alle gevallen zomaar worden gewijzigd, maar er is zeker ruimte om rekening te houden met gewijzigde omstandigheden die ofwel niet te voorzien waren, ofwel niet verweten kunnen worden. Geld dat er buiten iemand zijn schuld om niet is, kan ook niet betaald worden.

Redenen om de alimentatie te wijzigen zijn vaak financieel van aard. Denk aan het verliezen van uw baan of hogere kosten door de geboorte van een kind. Het recht biedt echter ook de mogelijkheid om in andere soorten situaties de alimentatie te wijzigen. Een opmerkelijk voorbeeld hiervan zien we in een zaak bij het Gerechtshof Den Haag.

Een man werd ontslagen, omdat zijn ex-vrouw e-mailberichten naar zijn werkgever had doorgestuurd, waaruit bleek dat de man fraude pleegde op het werk. De vrouw had deze e-mailberichten bemachtigd door stiekem in te loggen op het e-mailaccount van de man. In dit geval vond de rechter dat de vrouw zich zo kwalijk had gedragen richting haar ex-partner dat het eigenlijk onaanvaardbaar zou zijn als zij nog partneralimentatie van hem zou ontvangen. Dit is slechts één voorbeeld van de vele uiteenlopende situaties die aanleiding kunnen vormen om de alimentatie aan te passen.

Vooral als de alimentatieplicht al een langere periode bestaat, kan het goed zijn om eens navraag te doen bij een advocaat. Deze kan uw advies geven over wat er in uw specifieke situatie mogelijk is en welke wijzigingen er in aanmerking komen voor aanpassing van de alimentatie. Er kan dan in overleg met uw ex-partner of via de rechter geprobeerd worden om de alimentatieverplichting weer helemaal passend te maken.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises