Dico Bogerd

Moet een werknemer op alle onderdelen onvoldoende scoren om de arbeidsovereenkomst met hem te kunnen beëindigen? Of kan ook één onderdeel voldoende zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst? Deze vraag kreeg het Hof Arnhem-Leeuwarden voorgelegd in een vorige week gepubliceerd arrest.

In deze zaak ging het om een specialist waarvan vaststond dat haar communicatieve vaardigheden onvoldoende waren, terwijl voor de rest niets op haar functioneren aan te merken was. De werkneemster stelt dat samenwerking slechts een zeer gering deel van haar werkzaamheden betreft en dat dit daarom geen grond kan zijn voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Bovendien heeft ze op alle andere onderdelen goed gefunctioneerd, dus kan volgens haar geen ontbinding volgen.

Het Hof stelt vast dat de technische vakbekwaamheid van de werkneemster als arts en haar medisch handelen steeds goed is geweest. Echter, tot het functieprofiel behoren ook communicatieve en/of gedragscompetenties die vereist zijn voor een goede samenwerking. Dat deze competenties minder vaak aangesproken worden de medische vaardigheden mag zo zijn, maar dat betekent niet dat aan deze competentie voorbij kan worden gegaan.

Omdat vaststaat dat de communicatieve vaardigheden van werkneemster niet goed zijn, zij voldoende kans heeft gehad tot verbetering en dit geen resultaat heeft opgeleverd, houdt het Hof de ontbinding van de arbeidsovereenkomst in stand. Onvoldoende functioneren op dit enkele onderdeel is voor het Hof dus voldoende grond voor disfunctioneren in de zin van de wet.

Kortom: zoals ook in de praktijk steeds vaker blijkt, loont het om scherp te zijn bij het opstellen van de functieomschrijving. Zet daarin niet alleen vaktechnische competenties, maar ook communicatieve en/of gedragscompetenties. En uit dit arrest leren we dat disfunctioneren op één enkel onderdeel toch tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan leiden!

Meer lezen?

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises